ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လူတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လကၡဏာ

Sunday, 20 January 2013

လူတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လကၡဏာ


Photo: ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတ္ေသေတာ့မည့္ သတိေပး လကၡဏာမ်ား

=================================

လူတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လကၡဏာေတြကို countrycares.org မွ စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္။

-စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္တာ

-သိသာတဲ့ စိတ္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေပၚတာ 

-သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြ၊ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေဝးေဝးမွာေနတာ

-ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိခိုက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ၊ ေဒါသထြက္ တာေတြနဲ႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပဳအမူေတြ ေပၚတာ

-အျပဳအမူေတြက အရင္နဲ႔ မတူဘဲ လံုးဝ ေျပာင္းလဲသြားတာ

-တန္ဖိုး မရွိသလို ဒါမွမဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့သလို စကားေတြ ေျပာတာ

-ေက်ာင္း၊ အလုပ္နဲ႔ မိသားစုမွာ အဆင္မေျပတာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို လႊင့္ပစ္တာ စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ လကၡဏာေတြ ရွိေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္က ျဖစ္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနရင္ စိတ္သက္သာရာ ရေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြ ကေတာ့ -

-သတိေပး လကၡဏာေတြ အေၾကာင္း သိနားလည္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

-ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသလိုတဲ့ အေတြးေတြ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် သင့္ကို ခ်စ္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ေနပါ။

-စိတ္ဓာတ္က်ေနသူ ေျပာတဲ့ စကားေတြကို နားေထာင္ပါ၊ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံၿပီး၊ အၾကံဉာဏ္ေကာင္း ေပးပါ။

-ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိလာေစမယ့္ နည္းလမ္း ရွာပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသလိုေသာ အေတြး ေပ်ာက္သြားေအာင္

- ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသလိုေၾကာင္း ေတြးေတာေနသူေတြ အေနနဲ႔ သတိေပး လကၡဏာေတြကို သိနားလည္ၿပီး ဘာသာတရားကို မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါ။

- လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ အေၾကာေျပေအာင္ အေၾကာ ဆန္႔ထုတ္ေပးပါ။

- ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးႏိုင္သူ တစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပါ။ 

ဇြန္လူတစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခါ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လကၡဏာေတြကို countrycares.org မွ စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ ပါတယ္။

-စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္တာ

-သိသာတဲ့ စိတ္အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေပၚတာ

-သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြ၊ မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေဝးေဝးမွာေနတာ

-ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိခိုက္ေအာင္လုပ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ၊ ေဒါသထြက္ တာေတြနဲ႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အျပဳအမူေတြ ေပၚတာ

-အျပဳအမူေတြက အရင္နဲ႔ မတူဘဲ လံုးဝ ေျပာင္းလဲသြားတာ

-တန္ဖိုး မရွိသလို ဒါမွမဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့သလို စကားေတြ ေျပာတာ

-ေက်ာင္း၊ အလုပ္နဲ႔ မိသားစုမွာ အဆင္မေျပတာ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို လႊင့္ပစ္တာ စတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ လကၡဏာေတြ ရွိေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္က ျဖစ္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနရင္ စိတ္သက္သာရာ ရေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြ ကေတာ့ -

-သတိေပး လကၡဏာေတြ အေၾကာင္း သိနားလည္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

-ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသလိုတဲ့ အေတြးေတြ ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ တတ္ႏိုင္သမွ် သင့္ကို ခ်စ္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ေနပါ။

-စိတ္ဓာတ္က်ေနသူ ေျပာတဲ့ စကားေတြကို နားေထာင္ပါ၊ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံၿပီး၊ အၾကံဉာဏ္ေကာင္း ေပးပါ။

-ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိလာေစမယ့္ နည္းလမ္း ရွာပါ။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသလိုေသာ အေတြး ေပ်ာက္သြားေအာင္

- ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသလိုေၾကာင္း ေတြးေတာေနသူေတြ အေနနဲ႔ သတိေပး လကၡဏာေတြကို သိနားလည္ၿပီး ဘာသာတရားကို မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါ။

- လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ အေၾကာေျပေအာင္ အေၾကာ ဆန္႔ထုတ္ေပးပါ။

- ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အၾကံေပးႏိုင္သူ တစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပါ။

ဇြန္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...