ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ငပလီတြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုး

Wednesday, 23 January 2013

ငပလီတြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုး


Photo: ငပလီတြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး ေရနစ္ေသဆံုး
Thursday, January 24, 2013 

သံတြဲၿမိဳ႕၊ ျမျပင္ေက်းရြာ AMATA ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုလ်က္ရွိေသာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသား Mr. Stabursbik Airfinm သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဟိုတယ္ေရွ႕ ပင္လယ္ ကမ္းစပ္တြင္ ေရကူးေနစဥ္ ေရျမဳပ္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ Mr. Sta bursbik Airfinm သည္ အသက္ (၅၉) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၎၏အေလာင္းအား သံတြဲၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ လိုအပ္ သည္မ်ား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar Online Newsသံတြဲၿမိဳ႕၊ ျမျပင္ေက်းရြာ AMATA ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုလ်က္ရွိေသာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသား Mr. Stabursbik Airfinm သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၃) ရက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဟိုတယ္ေရွ႕ ပင္လယ္ ကမ္းစပ္တြင္ ေရကူးေနစဥ္ ေရျမဳပ္ေသဆံုးသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ Mr. Sta bursbik Airfinm သည္ အသက္ (၅၉) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၎၏အေလာင္းအား သံတြဲၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ကာ လိုအပ္ သည္မ်ား စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar Online News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...