ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မာ္လျမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီးမွဆရာဝန္မ်ားျပီးစလြယ္မလုပ္သင့္....

Monday, 21 January 2013

မာ္လျမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီးမွဆရာဝန္မ်ားျပီးစလြယ္မလုပ္သင့္....


Photo: "ဆရာဝန္မ်ားအေၾကာင္းသတင္းတစ္ပုဒ္ပါ "

လြန္ခဲ့ေသာ(၈)ႏွစ္ခန္႔ကေမာ္လျမိဳင္တြင္ကို....ဆိုသူသည္ရန္ျဖစ္၍မ်က္ႏွာထဲသို႔ပုလင္းအထိုးခံရသျဖင့္ေမာ္လျမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ေဆးကုသမႈခံယူခံယူခဲ့ပါသည္။ယခုအခါအဆိုပါဒဏ္ရာသည္ကိုက္ခဲ့လာပါသျဖင့္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟိုစည္ေဆး႐ုံတြင္သြားေရာက္စစ္ေဆးရ
တြင္မ်က္ႏွာထဲတြင္ပုလင္းကြဲစေတြ႔႐ွိသျဖင့္ပါေမာကၡေဒါက္တာမိုးသူဇာမွခြဲစိတ္ကုသရာပုံပါအတိုင္းအလ်ားတစ္လက္မရွိပုလင္းကြဲထြက္႐ွိလာပါသည္။ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ဆရာဝန္မ်ားျပီးစလြယ္မလုပ္သင့္ေၾကင္းေျပာၾကားပါရေစ။

Posted From Win Ko Ko Ooလြန္ခဲ့ေသာ(၈)ႏွစ္ခန္႔ကေမာ္လျမိဳင္တြင္ကို....ဆိုသူသည္ရန္ျဖစ္၍မ်က္ႏွာထဲသို႔ပုလင္းအထိုးခံရ
သျဖင့္ေမာ္လျမိဳင္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ေဆးကုသမႈခံယူခံယူခဲ့ပါသည္။ယခုအခါအဆိုပါဒဏ္ရာသည္ကိုက္ခဲ့လာ
ပါသျဖင့္.......
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟိုစည္ေဆး႐ုံတြင္သြားေရာက္စစ္ေဆးရ
တြင္မ်က္ႏွာထဲတြင္ပုလင္းကြဲစေတြ႔႐ွိသျဖင့္ပါေမာကၡေဒါက္တာ
မိုးသူဇာမွခြဲစိတ္ကုသရာပုံပါအတိုင္းအလ်ားတစ္လက္မရွိပုလင္းကြဲထြက္႐ွိလာပါသည္။
ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ဆရာဝန္မ်ားျပီးစလြယ္မလုပ္သင့္ေၾကင္းေျပာၾကားပါရေစ။

Posted From Win Ko Ko Oo

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...