ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ၄ဂ/၅၈၀၇ Mark II အမ်ိဳးအစား ကား ပုလဲျဖဴေရာင္သည္ ယမန္ေန႔ညပိုင္းကေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္း

Monday, 21 January 2013

က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ၄ဂ/၅၈၀၇ Mark II အမ်ိဳးအစား ကား ပုလဲျဖဴေရာင္သည္ ယမန္ေန႔ညပိုင္းကေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္း

Photo: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကန္/ေနာက္ရပ္ကြက္ လမ္း ၉၀ အိမ္အမွတ္ ၃၂ ေရွ႕တြင္ ညသိပ္ရပ္နားထားသည့္ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ၄ဂ/၅၈၀၇ Mark II အမ်ိဳးအစား ကား ပုလဲျဖဴေရာင္သည္ ယမန္ေန႔ညပိုင္းကေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္း ကားပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မင္းလိႈင္ကေျပာသည္။
``ကားကို ညဘက္ဒီအတိုင္းဘဲသိပ္ေနက် ေသာ့ေတြဘာေတြေတာ့ ေသ ခ်ာသိမ္းထားတာပဲ လမ္းထဲကလူေတြအေျပာအ ရေတာ့ မနက္ ၃ နာရီေလာက္ က ကားတစ္စီး အျပင္းေမာင္းသြားတယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာၾကတယ္´´ဟု ဦးေဇာ္မင္းလိႈင္ကေျပာသည္။
ထိုကားေပ်ာက္ဆံုးမႈအား မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ရဲစခန္းသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။
ဓါတ္ပံု>>google.com
Ref:7Day News Journalရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ကန္/ေနာက္ရပ္ကြက္ လမ္း ၉၀ အိမ္အမွတ္ ၃၂ ေရွ႕တြင္ ညသိပ္ရပ္နားထားသည့္ တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၁၃၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ၄ဂ/၅၈၀၇ Mark II အမ်ိဳးအစား ကား ပုလဲျဖဴေရာင္သည္ ယမန္ေန႔ညပိုင္းကေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္း ကားပိုင္ရွင္ ဦးေဇာ္မင္းလိႈင္ကေျပာသည္။
``ကားကို ညဘက္ဒီအတိုင္းဘဲသိပ္ေနက် ေသာ့ေတြဘာေတြေတာ့ ေသ ခ်ာသိမ္းထားတာပဲ လမ္းထဲကလူေတြအေျပာအ ရေတာ့ မနက္ ၃ နာရီေလာက္ က ကားတစ္စီး အျပင္းေမာင္းသြားတယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာၾကတယ္´´ဟု ဦးေဇာ္မင္းလိႈင္ကေျပာသည္။
ထိုကားေပ်ာက္ဆံုးမႈအား မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ရဲစခန္းသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။
ဓါတ္ပံု>>google.com
Ref:7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...