ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေသြးထြက္ေနေသာ မွိုပင္

Thursday, 31 January 2013

ေသြးထြက္ေနေသာ မွိုပင္


Photo: ေသြးထြက္ေနေသာ မွိုပင္

ေသြးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ သူရဲ ႔ ကိုယ္ကေန ေသြးကဲ့သုိ႔ အေရာင္ ရွိတဲ့ အရည္/အဆီမ်ား တဆိမ့္ဆိမ့္နဲ႔ ထြက္ရွိေနလို႔ ေသြး ထြက္ေသာ မွိုလို႔ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမည္ရင္းကေတာ့ Hydnellum peckii ျဖစ္ျပီး ေျမာက္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္တို႔လို ေနရာမွာ ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားပါတယ္။ အရြယ္ အစား ကလည္း ၁ လက္မ မွ ၃ လက္မ၊ ၆ လက္မ ပတ္လည္မက လည္း ရွိတတ္ျပီး အစုလိုက္လည္း ေပါက္တတ္တဲ့အတြက္ အၾကီးၾကီးလို႔လည္း ထင္ရႏိုင္ပါတယ္။

အနီေရာင္ရည္ကေတာ့ စေတာ္ဘယ္ရီရည္လို၊ ေသြးရည္လို ျဖစ္ျပီး Sport လို႔ေခၚတဲ့မ်ိဳးမွုန္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ပင္ေပါက္ျပီး ရင္ ေနာက္တစ္ပင္က ယင္းေနရာပတ္ဝန္း က်င္မွာ ျပန္ေပါက္ဖို႔ လြယ္ကူ ပါတယ္။ အပင္က ၾကည့္ရတာ မႏွစ္ျမိွဳ ႔ဖြယ္ရာစရာပဲ အလိုအေလ်ာက္ ပဲ ေသြးကဲ့သုိ႔ အရည္မ်ား ထြက္ေနတဲ့အတြက္ Devil's mouth လို႔လည္း ေခၚဆုိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmarေသြးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ သူရဲ ႔ ကိုယ္ကေန ေသြးကဲ့သုိ႔ အေရာင္ ရွိတဲ့ အရည္/အဆီမ်ား တဆိမ့္ဆိမ့္နဲ႔ ထြက္ရွိေနလို႔ ေသြး ထြက္ေသာ မွိုလို႔ ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အမည္ရင္းကေတာ့ Hydnellum peckii ျဖစ္ျပီး ေျမာက္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္တို႔လို ေနရာမွာ ရွင္သန္ ေပါက္ဖြားပါတယ္။ အရြယ္ အစား ကလည္း ၁ လက္မ မွ ၃ လက္မ၊ ၆ လက္မ ပတ္လည္မက လည္း ရွိတတ္ျပီး အစုလိုက္လည္း ေပါက္တတ္တဲ့အတြက္ အၾကီးၾကီးလို႔လည္း ထင္ရႏိုင္ပါတယ္။

အနီေရာင္ရည္ကေတာ့ စေတာ္ဘယ္ရီရည္လို၊ ေသြးရည္လို ျဖစ္ျပီး Sport လို႔ေခၚတဲ့မ်ိဳးမွုန္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ပင္ေပါက္ျပီး ရင္ ေနာက္တစ္ပင္က ယင္းေနရာပတ္ဝန္း က်င္မွာ ျပန္ေပါက္ဖို႔ လြယ္ကူ ပါတယ္။ အပင္က ၾကည့္ရတာ မႏွစ္ျမိွဳ ႔ဖြယ္ရာစရာပဲ အလိုအေလ်ာက္ ပဲ ေသြးကဲ့သုိ႔ အရည္မ်ား ထြက္ေနတဲ့အတြက္ Devil's mouth လို႔လည္း ေခၚဆုိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...