ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေအဒီ ၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္းက ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ တူးေဖၚ ရရွိ

Thursday, 24 January 2013

ေအဒီ ၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္းက ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ တူးေဖၚ ရရွိ


Photo: ေအဒီ ၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္းက ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ တူးေဖၚ ရရွိ

ေအဒီ ၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္းကဟု  မွန္းဆရေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ (၁၄) ဆူကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ Naogaon ခရိုင္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ေနရာ တစ္ခုက ရွာေဖြ တူးေဖၚ ရရွိခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ အဆိုပါ ခရိုင္အတြင္းရွိ Jagdal Vihara ေက်ာင္းေတာ္ ေနရာအား ျပန္လည္တူးေဖၚစဥ္ အဆိုပါ ေရွးေဟာင္း  ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုေတသနဌာနကို ကိုးကားျပီး ယေန႕ထုတ္ The Independent သတင္းစာက ေဖၚျပရာတြင္ အဆိုပါ ေၾကးျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ ၁၄ ဆူကို ေက်ာင္းေတာ္၏ေနာက္ ေရသြယ္ေျမာင္းတစ္ခု ထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည္ဟု ေဖၚျပသည္။

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ အရြယ္အစားမွာ ၃ လက္မမွ ၁၂ လက္မထိ အျမင့္ရွိျပီး ေအဒီ ၆ ရာစုမွ ၁၇ ရာစုအတြင္းက လက္ရာမ်ား ျဖစ္ကာ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကိုးကြယ္ ခဲ့ပံုရသည္ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနက ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုသည္။

ယခု တူးေဖၚေနေသာ Jagdal ေက်ာင္းေတာ္ ေနရာ မွာ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားမွာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဘိုကာရာခရိုင္ ေရွးေဟာင္းသုေတ သနသို႕ ယခုအခါ ေျပာင္းေရႊ႕ထားလိုက္ျပီဟုဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားကမူ Jagdal Vihara တြင္ ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ျပီး ထားရွိရန္ လိုလားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

Source ►
http://bit.ly/W2tpJ5ေအဒီ ၆ ရာစုႏွင့္ ၁၇ ရာစု အတြင္းကဟု မွန္းဆရေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ (၁၄) ဆူကို ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ Naogaon ခရိုင္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ေနရာ တစ္ခုက ရွာေဖြ တူးေဖၚ ရရွိခဲ့သည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ အဆိုပါ ခရိုင္အတြင္းရွိ Jagdal Vihara ေက်ာင္းေတာ္ ေနရာအား ျပန္လည္တူးေဖၚစဥ္ အဆိုပါ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုေတသနဌာနကို ကိုးကားျပီး ယေန႕ထုတ္ The Independent သတင္းစာက ေဖၚျပရာတြင္ အဆိုပါ ေၾကးျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ ၁၄ ဆူကို ေက်ာင္းေတာ္၏ေနာက္ ေရသြယ္ေျမာင္းတစ္ခု ထဲမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည္ဟု ေဖၚျပသည္။

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၏ အရြယ္အစားမွာ ၃ လက္မမွ ၁၂ လက္မထိ အျမင့္ရွိျပီး ေအဒီ ၆ ရာစုမွ ၁၇ ရာစုအတြင္းက လက္ရာမ်ား ျဖစ္ကာ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ကိုးကြယ္ ခဲ့ပံုရသည္ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနက ခန္႕မွန္း ေျပာဆိုသည္။

ယခု တူးေဖၚေနေသာ Jagdal ေက်ာင္းေတာ္ ေနရာ မွာ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားမွာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဘိုကာရာခရိုင္ ေရွးေဟာင္းသုေတ သနသို႕ ယခုအခါ ေျပာင္းေရႊ႕ထားလိုက္ျပီဟုဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားကမူ Jagdal Vihara တြင္ ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ျပီး ထားရွိရန္ လိုလားေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

Source ►.narinjara.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...