ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကရာေတးဒို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ Iron Cross ေတးဂီတ အဖြဲ႕က Kick Rock Show အမည္ျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္

Thursday, 24 January 2013

ကရာေတးဒို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ Iron Cross ေတးဂီတ အဖြဲ႕က Kick Rock Show အမည္ျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္

Photo: ကရာေတးဒို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ Iron Cross ေတးဂီတ အဖြဲ႕က Kick Rock Show အမည္ျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္
Thursday, January 24, 2013

၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳ
ျမန္မာႏိုင္ငံကရာေတးဒို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ အျဖစ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕
ၿမိဳ႕ေတာ္ဥယ်ာဥ္ အားကစားကြင္း၌ Iron Cross ေတးဂီတ အဖြဲ႕က Kick Rock Show အမည္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္
ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး ကရာေတးဒို ဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly
၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲအႀကိဳ ျမန္မာႏိုင္ ငံကရာေတးဒို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲအျဖစ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဥယ်ာဥ္ အားကစားကြင္း၌ Iron Cross ေတးဂီတ အဖြဲ႕က Kick Rock Show အမည္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလး တိုင္း ေဒသႀကီး ကရာေတးဒို ဆပ္ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...