ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မိေက်ာင္းကို အနီးကပ္ေလ့လာႏိုင္မည့္ ငါးျပတိုက္

Friday, 25 January 2013

မိေက်ာင္းကို အနီးကပ္ေလ့လာႏိုင္မည့္ ငါးျပတိုက္


Photo: မိေက်ာင္းကို အနီးကပ္ေလ့လာႏိုင္မည့္ ငါးျပတိုက္

ပံုမွာျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း လူတိုင္း မိေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာကို နီးနီးကပ္ကပ္ေလ့လာခြင့္ရမွာ ျဖ္စပါတယ္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက စတင္လို႔ ၾသေတစလ်ႏိုင္ငံ မွာ ဖြင့္လွစ္တဲ့ Crocosaurus Cove Darwin အမည္ရ ေရကမၻာျပတိုက္ တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိေက်ာင္းေပါင္း အေကာင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ေမြးျမဴထားတဲ့ ကန္ထဲ ကို ဆင္းေလ့လာဖို႔အတြက္ မွန္ဆလင္ဘူးမ်ား လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္းပဲ ယင္း ဆလင္ဒါဘူးကေန မိေက်ာင္းမ်ားကို အနီးကပ္ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထဲမွာေမြးထားတာ မိေက်ာင္းလိမၼာမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး မိေက်ာင္း၊ အဆုိးဆံုးမိေက်ာင္းနဲ႔ အသားစား မိေက်ာင္းၾကိးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ အသက္အႏၱရာယ္လံုျခံဳစိတ္ခ် ရဖို႔ အတြက္ ယခုလိုပဲ ျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ ေအာက္ဆီဂ်င ္ဘူး ပါ ေပးထားပါတယ္။ 

အသားစားခ်င္တဲ့ မိေက်ာင္းေတြက လူကို အနီးကပ္လာၾကည့္ျပီး ထူလွတဲ့ မွန္ကို ေက်ာ္လို႔ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ Crocosaurus Cove Darwin မိေက်ာင္း ကမၻာဟာ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္မ်ားအား အဓိကစြဲေဆာင္ရာ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္လည္း တည္ရွိလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: cbs
ရိုးရာေလးပံုမွာျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း လူတိုင္း မိေက်ာင္းေျမာက္မ်ားစြာကို နီးနီးကပ္ကပ္ေလ့လာခြင့္ရမွာ ျဖ္စပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက စတင္လို႔ ၾသေတစလ်ႏိုင္ငံ မွာ ဖြင့္လွစ္တဲ့ Crocosaurus Cove Darwin အမည္ရ ေရကမၻာျပတိုက္ တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိေက်ာင္းေပါင္း အေကာင္ ၂၀၀ ေက်ာ္ေမြးျမဴထားတဲ့ ကန္ထဲ ကို ဆင္းေလ့လာဖို႔အတြက္ မွန္ဆလင္ဘူးမ်ား လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္းပဲ ယင္း ဆလင္ဒါဘူးကေန မိေက်ာင္းမ်ားကို အနီးကပ္ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထဲမွာေမြးထားတာ မိေက်ာင္းလိမၼာမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး မိေက်ာင္း၊ အဆုိးဆံုးမိေက်ာင္းနဲ႔ အသားစား မိေက်ာင္းၾကိးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအေနနဲ႔ အသက္အႏၱရာယ္လံုျခံဳစိတ္ခ် ရဖို႔ အတြက္ ယခုလိုပဲ ျပင္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ ေအာက္ဆီဂ်င ္ဘူး ပါ ေပးထားပါတယ္။

အသားစားခ်င္တဲ့ မိေက်ာင္းေတြက လူကို အနီးကပ္လာၾကည့္ျပီး ထူလွတဲ့ မွန္ကို ေက်ာ္လို႔ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ Crocosaurus Cove Darwin မိေက်ာင္း ကမၻာဟာ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသည္မ်ားအား အဓိကစြဲေဆာင္ရာ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္လည္း တည္ရွိလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: cbs
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...