ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အျခားျဂိဳလ္မွာ ကိုယ့္အသက္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိမလဲ တြက္ခ်က္မယ္

Friday, 25 January 2013

အျခားျဂိဳလ္မွာ ကိုယ့္အသက္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ရွိမလဲ တြက္ခ်က္မယ္


နည္းနည္းေတာ့ ေခါင္းစားပါမယ္။ တြက္တာက ေခါင္းမစားပါဘူး။ ကိုယ္ေမြးတဲ့ ရက္၊ လ၊ ခုႏွစ္ကို ရိုက္ထည့္လိုက္ရံုနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ အေျဖထြက္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေအာက္ပါ အနက္တို႔ကို သိထားဖို႔ေတာ့ လိုပါမယ္။
Earth Day - ကမၻာက ကိုယ့္ကိုယ္ကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ လည္တဲ့ Rotation period ျဖစ္ျပီး ၁ ရက္ကုိဆုိျခင္း ျဖ္စပါတယ္။
Earthy Year - ကမၻာက ေနကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ ပတ္ရန္ ၾကာတဲ့ ကာလ (Revolution peroid) မို႔ ကမၻာႏွစ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ (၃၆၅ ရက္ဝန္းက်င္)ဒီေတာ့ Mercury Day ဆုိရင္ မာက်ဴရီျဂိဳလ္ (ေသာၾကာျဂိဳလ္)က သူ႔ကိုသူ တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ ပတ္မယ့္ ကာလ ျဖစ္ျပီး Mecury Year ဆုိရင္ မာက်ဴရီ ႏွစ္ (ေသာၾကာျဂိဳလ္က ေနကို တစ္ပတ္ျပည့္ေအာင္ ပတ္မယ့္ ကာလ) ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကိုယ္က ကမၻာက အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ေပမယ့္ (ကမၻာကို အပတ္ ၂၀ ပတ္ျပီးေပမယ့္) ေသာၾကာျဂိဳလ္မွာသာ ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ၈၅ ပတ္ေက်ာ္ ပတ္ျပီး အသက္ ေတာ္ေတာ္ၾကီးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္နဲ႔က်ေတာ့ သူ႔ကိုသူ လည္တာ ေတာ္ေတာ္ေလးၾကာျပီး သူ႔ ရက္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ကမၻာက ရက္ေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သြားကိုက္ေနပါတယ္။

ရွင္းရင္းနဲ႔ ရွုပ္ေနျပီ ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုယ္တိုင္သာ တြက္ခ်က္ျပီး စမ္းၾကည့္လိုက္ဖို႔ ေအာက္ပါ လခ့္ေလးအား လမ္းညႊန္လိုက္ရပါတယ္။

http://is.gd/oNb8kR
--
 


Aung Kham (TSJ team)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...