ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပည္ပဧည့္မ်ား ငပလီတြင္ ေရေအာက္ကမၻာ ေလ့လာႏုိင္ၿပီ

Wednesday, 30 January 2013

ျပည္ပဧည့္မ်ား ငပလီတြင္ ေရေအာက္ကမၻာ ေလ့လာႏုိင္ၿပီ

ငပလီတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေရေအာက္ကမၻာ ေလ့လာႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ ေရငုပ္ျခင္းကို စိတ္ ဝင္စားသည့္ ျပည္ပ ဧည့္မ်ား အတြက္ ေရငုပ္ ဝတ္စံုဝတ္ ေရေအာက္ ခရီး၊ ေပ်ာ္စရာ ပင္လယ္ကမၻာ ေလ့လာေရး ခရီး (ေရေပၚ ေလပိုက္ မ်က္ႏွာဖံုး ေဖာ္၍ ကူးခတ္ ေလ့လာျခင္း၊ က ယက္ေလွေလွာ္ျခင္း၊ ေရကူးငါးျမား ျခင္း၊ တံငါရြာ ေလ့လာျခင္း)၊ ငပလီ ဝန္းက်င္ေရေျမ သဘာဝေလ့လာ ျခင္း၊ သံတြဲျမစ္႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ ေလ့လာျခင္း တို႔ကို ငပလီေရ လႊာ အားကစား စင္တာမွ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
”တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ဒီလုိ Water Sport Center ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီမွာလည္း အဲဒါမ်ဳိးေတြ ျဖည့္ ဆည္းေပးခ်င္လု႔ိ စဖြင့္လိုက္တာ” ဟု စင္တာ ဖြင့္ထားသည့္ Asia Whale ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ပ ဧည့္မ်ားသည္ ထုိသို႔ ေရငုပ္ျခင္း (Scuba Diving)ကို ယခင္ က ၿမိတ္ကြၽန္းစု မ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ ၾကၿပီး အပန္းေျဖ ကမ္းေျခတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သည္ မွာ ပထမဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈ ဘဝကို ေလ့လာလို သူမ်ားသည္ သံတြဲအနီး ဝန္းက်င္ရွိ ေမာင္ေရႊေလး တံငါရြာ အပါအဝင္ ရြာမ်ား၊ သံတြဲျမစ္႐ုိး တစ္ေလွ်ာက္ ေဒသခံမ်ား ၏ ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရငုပ္ျခင္း အတြက္ ငပလီ ကမ္းေျခမွ ကားျဖင့္ တစ္နာရီခြဲ သြားေရာက္ႏုိင္မည့္ ေနရာတြင္ စီစဥ္ေပးေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ စသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္ ေလ့လာၾကေၾကာင္း၊ ငပလီသည္ ေန႔စဥ္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ပဧည့္ ပိုမ်ား လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း Asia Whale ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။
ေမဇင္ဝင္း popularmyanmar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...