ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ Golden Hill Tower တြင္တည္းခိုေနေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား Mr.HASEGAWA WATARU ေပ်ာက္ဆံုးေန

Thursday, 17 January 2013

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ Golden Hill Tower တြင္တည္းခိုေနေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား Mr.HASEGAWA WATARU ေပ်ာက္ဆံုးေန

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား Mr.HASEGAWA WATARU ေပ်ာက္ဆံုးမႈ

ေနျပည္ေတာ္၊

 ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ၁၄-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၅၃၀ အခ်ိန္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ Golden Hill Tower အခန္းအမွတ္(၆၀၃)တြင္ တည္းခုိေနထုိင္သူ JFE ကုမၸဏီလက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး Mr.HASEGAWA WATARU (၂၉)ႏွစ္သည္ အျပင္သို႔ထြက္သြားရာမွ ျပန္မလာဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ JEF ကုမၸဏီမွ ဦးေအာင္စုိးမင္းက ဗဟန္းရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္တုိင္တန္းသျဖင့္ ဗဟန္းရဲစခန္း လူေပ်ာက္ အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၃)ျဖင့္ လူေပ်ာက္မႈ ေရးဖြင့္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား Mr.HASEGAWA WATARU မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ပံုသ႑ာန္မွာ ဆံပင္နက္/ဘုိေက၊ နဖူးသင့္၊ မ်က္ခံုး ေကာင္း၊ မ်က္လံုးေဖြး၊ ႏွာတံေပၚ၊ ႏႈတ္ခမ္းပါး၊ ပါးစပ္သင့္၊ မ်က္ႏွာ၀ုိင္း၊ နားေသးကား၊ ေမးလံုး၊ အသားျဖဴ၊ ခႏ္ၶာကုိယ္သြယ္၊ ေဘာင္းဘီရွည္အၿမဲ၀တ္ၿပီး ျမန္မာစကားအနည္းငယ္ ေျပာတတ္သူျဖစ္သည္။ ေပ်ာက္ဆံုး စဥ္က လက္ကုိင္ဖုန္း ၀၉၄၅၀၀၆၀၃၉၀ ႏွင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ၁ လံုးတို႔ပါရွိသြားခဲ့ၿပီး ၎င္းအား ျပန္လည္ ေတြ႕ရွိေရးအတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း စံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ေအးခ်မ္းမြန္မွ ရဲဇာနည္   တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ၁၄-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၅၃၀ အခ်ိန္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ Golden Hill Tower အခန္းအမွတ္
(၆၀)တြင္ တည္းခုိေနထုိင္သူ JFE ကုမၸဏီလက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ၊ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး Mr.HASEGAWA WATARU (၂၉)ႏွစ္သည္ အျပင္သို႔ထြက္သြားရာမွ ျပန္မလာဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ JEF ကုမၸဏီမွ ဦးေအာင္စုိးမင္းက ဗဟန္းရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္တုိင္တန္းသျဖင့္ ဗဟန္းရဲစခန္း လူေပ်ာက္ အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၃)ျဖင့္ လူေပ်ာက္မႈ ေရးဖြင့္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား Mr.HASEGAWA WATARU မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသို
႔ ေရာက္ရွိေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ပံုသ႑ာန္မွာ ဆံပင္နက္/ဘုိေက၊ နဖူးသင့္၊ မ်က္ခံုး ေကာင္း၊မ်က္လံုးေဖြး
၊ ႏွာတံေပၚ၊ ႏႈတ္ခမ္းပါး၊ပါးစပ္သင့္၊မ်က္ႏွာ၀ုိင္း၊နားေသးကား၊ ေမးလံုး၊ အသားျဖဴ၊ ခႏ္ၶာကုိယ္သြယ္၊ ေဘာင္း
ဘီရွည္အၿမဲ၀တ္ၿပီး ျမန္မာစကားအနည္းငယ္ ေျပာတတ္သူျဖစ္သည္။
 
ပ်ာက္ဆံုး စဥ္က လက္ကုိင္ဖုန္း ၀၉၄၅၀၀၆၀၃၉၀ ႏွင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ ၁ လံုးတို႔ပါရွိသြားခဲ့ၿပီး၎င္းအား
ပန္လည္ ေတြ႕ရွိေရးတုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္းစံုစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိ
သည္။


 ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...