ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လန္ဒန္ၿမဳိ႕လယ္႐ွိ Vauxhall ရထားဘူတာ႐ုံအနီးတြင္ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ယေန႕နံနက္ပုိင္းက ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ပ်က္က်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း

Wednesday, 16 January 2013

လန္ဒန္ၿမဳိ႕လယ္႐ွိ Vauxhall ရထားဘူတာ႐ုံအနီးတြင္ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ယေန႕နံနက္ပုိင္းက ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ပ်က္က်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း

လန္ဒန္ၿမဳိ႕လယ္႐ွိ Vauxhall ရထားဘူတာ႐ုံအနီးတြင္ လူအသြားအလာမ်ားသည့္ ယေန႕နံနက္ပုိင္းက ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ပ်က္က်မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း SkyNews က ေျပာၾကားသည္။

ရဟတ္ယာဥ္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ ကရိန္းႏွင့္ တုိက္မိကာ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပုံတြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်အၿပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေနာက္ဆုံးသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ လူ ၂ ဦးေသဆုံးၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ႐ွိေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

frrom- Planet

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...