ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အရွင္ကိတၱိသာရ( ဦးဇင္းေက်ာ္ဟိန္း).....

Monday, 11 February 2013

အရွင္ကိတၱိသာရ( ဦးဇင္းေက်ာ္ဟိန္း).....

အရွင္ကိတၱိသာရ( ဦးဇင္းေက်ာ္ဟိန္း)က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ဓမၼအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔ www.athithedi.com ဓမၼဝက္ဆိုဒ္ အင္တာနက္စာမ်က္နွာကို ဖြင္႔လွစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရုုိက္ကူး ေက်ာ္စိုး(DVB)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...