ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏုိင္႐ုိဘီလမ္းမေပၚေရာက္ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္.....

Monday, 11 February 2013

ႏုိင္႐ုိဘီလမ္းမေပၚေရာက္ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္.....ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသြားအလာ မ်ားျပား႐ႈပ္ေထြးသည့္ ကင္ညာႏုိင္ငံ ႏုိင္႐ိုဘီၿမဳိ႕ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အနီး႐ွိ လမ္းမေပၚသုိ႕ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ ေရာက္႐ွိလာၿပီး စိတ္ႀကဳိက္ ေဆာ့ကစားေနခဲ့ရာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႕ ေခတၱမွ်ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

 တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင့္ ေဆာ့ကစားကာ လမ္းေပၚတြင္ လဲွ၍ပင္ အိပ္ေနခဲ့ေသးသည့္ အဆုိပါ အာဖရိက ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္အား အေပ်ာ္တမ္း ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးသူတစ္ဦးက အမိအရ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

 ႏုိင္႐ုိဘီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မွ ျခေသၤ့မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၎တုိ႕မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လူမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးျခင္းတုိ႕ကိုလည္း ဂ႐ုစုိက္ျခင္းမ႐ွိဘဲ ေအးေအးလူလူပင္ လမ္းမေပၚတြင္ ေခတၱေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။
 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာသူမ်ားကလည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္၏ လႈပ္႐ွားေနထုိင္မႈကုိ ၾကည့္႐ႈကာ သေဘာက်ေနဟန္႐ွိခဲ့သည္။

http://www.planet.com.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...