ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္၌ သ႐ုပ္ပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ယမန္ႏွစ္ထက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ သံုးသပ္

Thursday, 25 April 2013

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္၌ သ႐ုပ္ပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ယမန္ႏွစ္ထက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ သံုးသပ္

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္ကထက္ နည္းပါးခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ သံုးသပ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္အား ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ကာလတြင္ သ႐ုပ္ပ်က္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္ကေလာက္ ဆိုးရြားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရကစားရန္ ေနရာမ်ားအား အနည္းငယ္သာ ထားရွိၿပီး မ႑ပ္ေပၚတြင္ ကခုန္ရန္ ေနရာမ်ားအား အက်ယ္အ၀န္း မ်ားမ်ားယူထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မ႑ပ္မ်ားအား အလံုပိတ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ အလံုပိတ္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားမွာ ကမာၻေအးေစတီ လမ္းေပၚတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္ဟု ယင္းသံုးသပ္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္ မ႑ပ္မ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳသည့္ ေပပမာဏထက္ ပိုမိုေဆာက္လုပ္ျခင္း (ဥပမာ- ေပ ၁၀၀ ခြင့္ျပဳသည္ကို ေပ ၁၂၀ အထိ ေဆာက္လုပ္ျခင္း)၊ ေရပိုက္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ ပိုသြယ္ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သစ္ပင္မ်ား ပ်က္စီးျခင္း စသည့္ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ယခုအခါ သႀကၤန္ကာလအတြင္း မ႑ပ္မ်ားအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးကာ စိစစ္ခ်က္မ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုမွတ္တမ္းေတြ ျပန္စစ္ေနတယ္။ အဲဒီစိစစ္ခ်က္ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပန္တင္ရမယ္။ အဲဒီတင္ျပခ်က္ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၾကည့္ၿပီး စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ မ႑ပ္ေတြကို ဘယ္လို အေရးယူမယ္ဆိုတာ သိရမွာပါ။ အဲဒီလိုစိစစ္ၿပီးမွသာ မ႑ပ္ မေဆာက္ခင္ ေပးသြင္းထားတဲ့ အာမခံ စေပၚေငြကို ျပန္ထုတ္ေပးသြားမွာပါ" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက သႀကၤန္မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားတြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ေသာ မ႑ပ္မ်ားအား ဒဏ္ေငြမ်ား ေပးေဆာင္ေစခဲ့ၿပီး ယင္းဒဏ္ေငြကို အာမခံ စေပၚေငြထဲမွ ႏႈတ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ေခတ္လူငယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...