ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ခ်ီလီႏုိင္ငံမွ အယူသီး ဘာသာေရးဂုိဏ္းက ရက္သားကေလးငယ္အား မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္”

Friday, 26 April 2013

“ခ်ီလီႏုိင္ငံမွ အယူသီး ဘာသာေရးဂုိဏ္းက ရက္သားကေလးငယ္အား မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္”


Photo: “ခ်ီလီႏုိင္ငံမွ အယူသီး ဘာသာေရးဂုိဏ္းက ရက္သားကေလးငယ္အား မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္”

ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ အသက္(၃)ရက္သာ ရွိေသးသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးကို မီးပံုထဲ ပစ္ခ်ကာ အရွင္လတ္လတ္ စေတးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ အယူသီး ဘာသာေရး ဂိုဏ္းတစ္ခုကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔က ဆန္တီေယးဂိုး ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အေနာက္ဘက္ မုိင္(၇၀)ခန္႔အကြာ ကြီလ္ဂြီၿမိဳ႕အနီး ေတာင္ေစာင္းတစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္အား စေတးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ႀကီးမွဴးသည့္ ပြဲေတာ္ တစ္ခုတြင္ ကေလးမေလး၏ ပါးစပ္ကို တိပ္ျဖင့္ပိတ္ကာ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးပံုထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့ျခင္းဟု ရဲမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "လူသတ္မႈနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အရိုး အၾကြင္းအက်န္ သက္ေသေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္"ဟု ရဲစံုေထာက္ မီဂြယ္လ္ အမ္ပူရိုက ရွင္းျပခဲ့သည္။

Planet Myanmar Networkခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ အသက္(၃)ရက္သာ ရွိေသးသည့္ ကေလးငယ္ တစ္ဦးကို မီးပံုထဲ ပစ္ခ်ကာ အရွင္လတ္လတ္ စေတးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ အယူသီး ဘာသာေရး ဂိုဏ္းတစ္ခုကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔က ဆန္တီေယးဂိုး ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အေနာက္ဘက္ မုိင္(၇၀)ခန္႔အကြာ ကြီလ္ဂြီၿမိဳ႕အနီး ေတာင္ေစာင္းတစ္ခုတြင္ ကေလးငယ္အား စေတးသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ႀကီးမွဴးသည့္ ပြဲေတာ္ တစ္ခုတြင္ ကေလးမေလး၏ ပါးစပ္ကို တိပ္ျဖင့္ပိတ္ကာ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီးပံုထဲသို႔ ပစ္ခ်ခဲ့ျခင္းဟု ရဲမ်ားက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ "လူသတ္မႈနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အရိုး အၾကြင္းအက်န္ သက္ေသေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္"ဟု ရဲစံုေထာက္ မီဂြယ္လ္ အမ္ပူရိုက ရွင္းျပခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...