ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ ခရီးသြားကားေပၚတြင္ ဆီြဒင္ရဲမ်ားက ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိ...

Friday, 26 April 2013

ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ ခရီးသြားကားေပၚတြင္ ဆီြဒင္ရဲမ်ားက ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိ...


Photo: ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ ခရီးသြားကားေပၚတြင္ ဆီြဒင္ရဲမ်ားက
ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိ...

ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ၊ စေကာ့ခိုလန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မ်ား၏ အသည္းစြဲအဆိုေတာ္ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ ခရီးသြားကားေပၚတြင္ 
မူးယစ္ေဆးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆီြဒင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဧၿပီလ (၂၅)ရက္
ေန႔တြင္ ေျပာသည္။ ဘီဘာသည္ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔ ညေတးဂီတ
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မက်င္းပမီ ၎တည္းခိုေသာ ဟိုတယ္အျပင္ဘက္၌ ရပ္နားထား
သည့္ ခရီးသြားကား အလြတ္ေပၚတြင္ ေဆးေျခာက္အနံအသက္မ်ဳိး ရဲအရာရွိ
တစ္ဦးက ရမိၿပီး ကားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရွာေဖြရာ မူးယစ္ေဆးအနည္း
ငယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေဆးမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္
ျဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားက ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးခင္အထိ 
လႈပ္ရွားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း VOAသတင္းဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ၊ စေကာ့ခိုလန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မ်ား၏ အသည္းစြဲအဆိုေတာ္ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ ခရီးသြားကားေပၚတြင္
မူးယစ္ေဆးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆီြဒင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဧၿပီလ (၂၅)ရက္
ေန႔တြင္ ေျပာသည္။ ဘီဘာသည္ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔ ညေတးဂီတ
ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မက်င္းပမီ ၎တည္းခိုေသာ ဟိုတယ္အျပင္ဘက္၌ ရပ္နားထား
သည့္ ခရီးသြားကား အလြတ္ေပၚတြင္ ေဆးေျခာက္အနံအသက္မ်ဳိး ရဲအရာရွိ
တစ္ဦးက ရမိၿပီး ကားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရွာေဖြရာ မူးယစ္ေဆးအနည္း
ငယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေဆးမ်ားကို ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္
ျဖစ္ၿပီး ရဲမ်ားက ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မရရွိေသးခင္အထိ
လႈပ္ရွားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း VOAသတင္းဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...