ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ၁၆ ဦးကို အေရးယူ

Monday, 11 February 2013

အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ၁၆ ဦးကို အေရးယူ


Photo: အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ၁၆ ဦးကို အေရးယူ
Monday, February 11, 2013

ျပည္ပကေန ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းရာမွာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ကားတင္သြင္းမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ၁၆ ဦးကို အေရးယူလုိက္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္
ဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီ၀န္ထမ္းေတြကုိ မယူမေနရ အၿငိမ္းစားေပးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေရးယူအျပစ္ေပးခံရသူေတြထဲမွာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ ၂ ဦး၊ ဦးစီးအရာရွိ ၂ ဦးနဲ႔ အျခားအဆင့္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္ၿပီး အမႈမွာ ပါ၀င္
ပတ္သက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔ အေကာက္ခြန္ ေအးဂ်င့္ေတြကိုလည္း ဆက္ၿပီး အေရးယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

DVB TV News
ျပည္ပကေန ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းရာမွာ လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ကားတင္သြင္းမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အေကာက္ခြန္၀န္ထမ္း ၁၆ ဦးကို အေရးယူလုိက္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္
ဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီ၀န္ထမ္းေတြကုိ မယူမေနရ အၿငိမ္းစားေပးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေရးယူအျပစ္ေပးခံရသူေတြထဲမွာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ ၂ ဦး၊ ဦးစီးအရာရွိ ၂ ဦးနဲ႔ အျခားအဆင့္ ၁၂ ဦး ပါ၀င္ၿပီး အမႈမွာ ပါ၀င္
ပတ္သက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔ အေကာက္ခြန္ ေအးဂ်င့္ေတြကိုလည္း ဆက္ၿပီး အေရးယူသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

DVB TV News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...