ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မွူဘုရားၾကီး၏ ဦးစီးနာယက ၀င္းစိန္ေတာရ ဆရာေတာ္ၾကီး သက္ေတာ္၉၂ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့က်င္းပ

Monday, 11 February 2013

ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မွူဘုရားၾကီး၏ ဦးစီးနာယက ၀င္းစိန္ေတာရ ဆရာေတာ္ၾကီး သက္ေတာ္၉၂ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့က်င္းပ


Photo: ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မွူဘုရားၾကီး၏ ဦးစီးနာယက ၀င္းစိန္ေတာရ
ဆရာေတာ္ၾကီး သက္ေတာ္၉၂ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့က်င္းပ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔ကမြန္ျပည္နယ္ရွိ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မွူ
ဘုရားၾကီး၏ဦးစီးနာယက ၀င္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္ၾကီးသက္ေတာ္
၉၂ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန့ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ရက္မွ ၆ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

၀င္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္ၾကီးသက္ေတာ္၉၂ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့တြင္ အသက္
၉၀၊၈၀၊၇၀ ႏွင့္အထက္ အဖိုးအဖြားမ်ားကိုစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၇၁၃ သိန္း
လွူဒါန္းခဲဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Popular Myanmar News Journalေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔ကမြန္ျပည္နယ္ရွိ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေလ်ာင္းေတာ္မွူ
ဘုရားၾကီး၏ဦးစီးနာယက ၀င္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္ၾကီးသက္ေတာ္
၉၂ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန့ ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ရက္မွ ၆ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

၀င္းစိန္ေတာရဆရာေတာ္ၾကီးသက္ေတာ္၉၂ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့တြင္ အသက္
၉၀၊၈၀၊၇၀ ႏွင့္အထက္ အဖိုးအဖြားမ်ားကိုစုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၇၁၃ သိန္း
လွူဒါန္းခဲဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...