ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လုယက္မႈအက်ဳးလြန္ခံရသူ အဂၤလန္သူမ်ားအား ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္

Thursday, 21 February 2013

လုယက္မႈအက်ဳးလြန္ခံရသူ အဂၤလန္သူမ်ားအား ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္


Photo: လုယက္မႈအက်ဳးလြန္ခံရသူ အဂၤလန္သူမ်ားအား ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္

ပုဂံ-ေညာင္ဦးတြင္ (၁၆)ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံမွလုယက္မႈ (၃) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ  တစ္မႈအား ႏွစ္ရက္အတြင္းေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ႏွစ္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျဖစ္ပြားပံုမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔(၁၄) ရက္ႏွင္႔ (၁၆) ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး (၁၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသူႏွစ္ဦးထံမွ လုယက္သူမ်ားကိုသာ (၂) ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
“(၁၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ႏွစ္နာရီခြဲေလာက္မွာ ေညာင္ဦးအမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ ၀က္ႀကီးအင္း၊ ပုဂံေညာင္ဦးလမ္း ေဟာင္းမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသူႏွစ္ဦးဆီကေနၿပီးလုသြားတာပါ။ အခုႏွစ္ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ႏွစ္မႈကိုေတာ့ ဆက္လက္စံုစမ္းေနပါတယ္။”ဟု ေညာင္ဦး ရဲစခန္းစခန္းမွဴးက ေျပာသည္။
 
ပစၥည္းအလုခံရသူ Mrs.Rahwinder Rettura ႏွင့္ Mrs.Coytbsarah တို႔ႏွစ္ဦးတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
 
 “ကၽြန္မတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာတာ အခုအႀကိမ္က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါ။ ကၽြန္မတို႔စက္ဘီးစီး ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေနာက္က   ေနလိုက္ၿပီးေတာ့ဆိုုင္ကယ္နဲ႔လူႏွစ္ဦးက ျခင္းထဲက အိတ္ကို ႏိႈက္သြားတာ။ ကၽြန္မတုိ႔ကိုျပစ္မႈက်ဴး လြန္တဲ့သူေတြ ဖမ္းမိသြားၿပီလို႔ ေျပာေတာ့ အံ့ၾသသြားတယ္။ အရမ္း၀မ္းသာလို႔ မ်က္ရည္ေတာင္က်မိတယ္။” ဟု Mrs.Rahwinder Rettura ကေျပာသည္။

         ယခုလိုႏိုင္ငံျခားသားထံမွ ပစၥည္းအလုခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား မိမိတို႔ပစၥည္းမ်ား အားလံုၿခံဳစိတ္ခ်ေသာ ေနရာ၌သာ အပ္ႏွံထားၾကရန္ Mrs.Rahwinder Rettura အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
“အခုလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့သူေတြြကိုေျပာခ်င္တာက အျပင္ေတြ ဘာေတြသြားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို လံုၿခံဳစိတ္္ခ်ရတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ဟိုတယ္အခန္းတို႔၊ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာတို႔မွာ အပ္ႏွံထားခဲ့သင့္တယ္။”ဟု Mrs.Rahwinder Rettura က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။
 
ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူကလည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၄င္း၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 
“ပုဂံ-ေညာင္ဦးမွာ ဒီလိုလုတယ္ဆိုတာ မၾကားဖူးဘူး။ အခုအေဒၚ့အသက္က (၄၀) ေက်ာ္ေနၿပီး။ ဒီလိုကိစၥေတြ ျဖစ္ဖူးတယ္ဆိုတာ လံုး၀ကိုမၾကားဖူးတာ။ အခုမွ ဒီလိုကိစၥေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးတာ။” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 
အလုခံံရသူမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားအား ေညာင္ဦးရဲစခန္းမွျပန္လည္ရွာေဖြကာ သက္ေသမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မွဴးႏွင့္ေညာင္ဦးရဲစခန္းစခန္းမွဴးတို႔မွ အလုခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 ထက္ေအာင္ခန္႔ 
(ျမစ္မခ)ပုဂံ-ေညာင္ဦးတြင္ (၁၆)ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားထံမွလုယက္မႈ (၃) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တစ္မႈအား ႏွစ္ရက္အတြင္းေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ႏွစ္မႈအတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၆) ရက္ေန႔(၁၄) ရက္ႏွင္႔ (၁၆) ရက္ေန႔၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး (၁၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသူႏွစ္ဦးထံမွ လုယက္သူမ်ားကိုသာ (၂) ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“(၁၆) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ႏွစ္နာရီခြဲေလာက္မွာ ေညာင္ဦးအမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္ ၀က္ႀကီးအင္း၊ ပုဂံေညာင္ဦးလမ္း ေဟာင္းမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသူႏွစ္ဦးဆီကေနၿပီးလုသြားတာပါ။ အခုႏွစ္ရက္အတြင္း ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ႏွစ္မႈကိုေတာ့ ဆက္လက္စံုစမ္းေနပါတယ္။”ဟု ေညာင္ဦး ရဲစခန္းစခန္းမွဴးက ေျပာသည္။

ပစၥည္းအလုခံရသူ Mrs.Rahwinder Rettura ႏွင့္ Mrs.Coytbsarah တို႔ႏွစ္ဦးတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

“ကၽြန္မတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာတာ အခုအႀကိမ္က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါ။ ကၽြန္မတို႔စက္ဘီးစီး ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အေနာက္က ေနလိုက္ၿပီးေတာ့ဆိုုင္ကယ္နဲ႔လူႏွစ္ဦးက ျခင္းထဲက အိတ္ကို ႏိႈက္သြားတာ။ ကၽြန္မတုိ႔ကိုျပစ္မႈက်ဴး လြန္တဲ့သူေတြ ဖမ္းမိသြားၿပီလို႔ ေျပာေတာ့ အံ့ၾသသြားတယ္။ အရမ္း၀မ္းသာလို႔ မ်က္ရည္ေတာင္က်မိတယ္။” ဟု Mrs.Rahwinder Rettura ကေျပာသည္။

ယခုလိုႏိုင္ငံျခားသားထံမွ ပစၥည္းအလုခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား မိမိတို႔ပစၥည္းမ်ား အားလံုၿခံဳစိတ္ခ်ေသာ ေနရာ၌သာ အပ္ႏွံထားၾကရန္ Mrs.Rahwinder Rettura အႀကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အခုလာေရာက္လည္ပတ္တဲ့သူေတြြကိုေျပာခ်င္တာက အျပင္ေတြ ဘာေတြသြားမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို လံုၿခံဳစိတ္္ခ်ရတဲ့ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ဟိုတယ္အခန္းတို႔၊ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာတို႔မွာ အပ္ႏွံထားခဲ့သင့္တယ္။”ဟု Mrs.Rahwinder Rettura က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ပုဂံ-ေညာင္ဦးေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူကလည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၄င္း၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ပုဂံ-ေညာင္ဦးမွာ ဒီလိုလုတယ္ဆိုတာ မၾကားဖူးဘူး။ အခုအေဒၚ့အသက္က (၄၀) ေက်ာ္ေနၿပီး။ ဒီလိုကိစၥေတြ ျဖစ္ဖူးတယ္ဆိုတာ လံုး၀ကိုမၾကားဖူးတာ။ အခုမွ ဒီလိုကိစၥေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၾကားဖူးတာ။” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အလုခံံရသူမ်ား၏ပစၥည္းမ်ားအား ေညာင္ဦးရဲစခန္းမွျပန္လည္ရွာေဖြကာ သက္ေသမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မွဴးႏွင့္ေညာင္ဦးရဲစခန္းစခန္းမွဴးတို႔မွ အလုခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထက္ေအာင္ခန္႔
(ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...