ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗယ္လင္တိုင္းေန႔နဲ႔ ႏွင္းဆီပန္း

Monday, 11 February 2013

ဗယ္လင္တိုင္းေန႔နဲ႔ ႏွင္းဆီပန္း


Photo: ဗယ္လင္တိုင္းေန႔နဲ႔ ႏွင္းဆီပန္း

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ က Valentine ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔မွာ ခ်စ္သူဆီက ႏွင္းဆီပန္း တစ္ဒါဇင္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ပန္းတစ္စည္းကို လက္ခံရတာက အလြန္ပဲႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ romantic ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔အမီ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ပန္းေစ်းကြက္မွာ လိုအပ္မယ့္ ပန္းအေရအတြက္ ၃၂ သန္း (စတာလင္ေပါင္ ၁၇ သန္း) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ FloraHolland ပန္းလက္ကားကုမၸဏီ က ၀န္ထမ္းေပါင္း ၄၀၀၀ နဲ႔ ေန႔ညမအား အလုပ္မ်ားေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ FloraHolland ကုမၸဏီရဲ႕ ဧရာမပန္းသိုေလွာင္ရံုႀကီးက စတုရန္းမီတာ ၂.၆ သန္းေလာက္ က်ယ္ၿပီး ေဘာလံုးကြင္း ၄၀၀ နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တကမာၻလံုးကို ပန္းေပါင္း ၁၂.၅ ဘီလီယံ တင္ပို႔ၿပီး ပန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂ ေသာင္းခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔ကေတာ့ အလုပ္အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ရံုလိုၾကီးမားတဲ့ ပန္းေလလံဆဲြတဲ့ခန္းမလည္း ရွိၿပီး ၀ယ္လက္ေတြက ကြန္ျပဴတာေတြနဲ႔ ပိတ္ကားျပင္ေပၚမွာ ျပသထားတဲ့ ပန္းေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြကိုၾကည့္ရင္း ေလလံဆဲြလို႔လည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ (Ref; Daily Mail online, Feb 11, 2013, Tulips (and roses) from Amsterdam)Myanmar1အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ က Valentine ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔မွာ ခ်စ္သူဆီက ႏွင္းဆီပန္း တစ္ဒါဇင္ ဒါမွမဟုတ္ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ပန္းတစ္စည္းကို လက္ခံရတာက အလြန္ပဲႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ romantic ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔အမီ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ပန္းေစ်းကြက္မွာ လိုအပ္မယ့္ ပန္းအေရအတြက္ ၃၂ သန္း (စတာလင္ေပါင္ ၁၇ သန္း) ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ FloraHolland ပန္းလက္ကားကုမၸဏီ က ၀န္ထမ္းေပါင္း ၄၀၀၀ နဲ႔ ေန႔ညမအား အလုပ္မ်ားေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ FloraHolland ကုမၸဏီရဲ႕ ဧရာမပန္းသိုေလွာင္ရံုႀကီးက စတုရန္းမီတာ ၂.၆ သန္းေလာက္ က်ယ္ၿပီး ေဘာလံုးကြင္း ၄၀၀ နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တကမာၻလံုးကို ပန္းေပါင္း ၁၂.၅ ဘီလီယံ တင္ပို႔ၿပီး ပန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၂ ေသာင္းခန္႔ ရွိပါတယ္။ ဗယ္လင္တိုင္းေန႔ကေတာ့ အလုပ္အမ်ားဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ရံုလိုၾကီးမားတဲ့ ပန္းေလလံဆဲြတဲ့ခန္းမလည္း ရွိၿပီး ၀ယ္လက္ေတြက ကြန္ျပဴတာေတြနဲ႔ ပိတ္ကားျပင္ေပၚမွာ ျပသထားတဲ့ ပန္းေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြကိုၾကည့္ရင္း ေလလံဆဲြလို႔လည္း ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ (Ref; Daily Mail online, Feb 11, 2013, Tulips (and roses) from Amsterdam)Myanmar1

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...