ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမွာ္ဘီ-သီရိမဂၤလာေစ်း ေျပးဆြဲေနေသာ ဟိုင္းလတ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္

Friday, 22 February 2013

ေမွာ္ဘီ-သီရိမဂၤလာေစ်း ေျပးဆြဲေနေသာ ဟိုင္းလတ္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္


Yangon Media Group Facebook တြင္ေရးသားသည္႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို မူရင္းအတိုင္း မ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာ္ေဇယ်

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...