ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာျပည္ရွိ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ ငါးမ်ား (ငါးဖ်ံ)

Friday, 1 February 2013

ျမန္မာျပည္ရွိ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ ငါးမ်ား (ငါးဖ်ံ)

Photo: ျမန္မာျပည္ရွိ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ ငါးမ်ား (ငါးဖ်ံ)

လမ္းေလွ်ာက္သြားေသာ ငါးကို Walking fish/ Amphibious fish လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ ယင္းစာရင္းထဲမွာ Mudskipper လည္း တစ္မ်ိဳး အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာသူမ်ားရဲ ႔ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ယင္းငါးမ်ားဟာ အသက္ရွုဖို႔အတြက္ ပါးဟက္ကို အသံုးမျပဳပါဘူး။ သူ႔ရဲ ႔ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ေလေပါက္မ်ား ပါဝ
င္ပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ေျခေထာက္မပါေပနဲ႔ ေရယွက္ေတာင္ပံ ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေကာင္းေကာင္း သြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ကုန္းေပၚမွာဆုိရင္ ေရထဲမွာ လိုပဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သြားလာလွုပ္ရွား ႏိုင္ပါတယ္။ ေရထဲမွာလည္း အသက္ရွုႏိုင္သလို၊ ကုန္ေပၚမွာလည္း ေကာင္းေကာင္း အသက္ရွုႏိုင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ေနထိုင္ရာအရပ္ကေတာ့ စမ္းေခ်ာင္း၊ ျမစ္ကမ္း၊ ကမ္းေျခ တို႔မွာ ျဖစ္ျပီး မိုးမနည္းေသာ အပူပိုင္းဇုန္၊ အပူပိုင္းမုွတ္သုန္၊ အပူပိုင္းမိုး သစ္ေတာတို႔ မွာ ေနထုိင္က်က္စားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေတြ႔မ်ားတဲ့ ေနရာေဒသမ်ားကေတာ့ အင္ဒိုပစိဖိတ္၊ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာဘက္ျခမ္း အေနာက္အာဖရိက ေဒသ၊ အေရွ ႔ေတာင္ အာရွတိုက္ တို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က ေန ရာ ေဒသေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာလည္း ေတြ႔ရွိ ရတတ္တဲ့ ငါးမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရခ်ိဳမွာလည္းရွိ သလုိ၊ ေရငံမွာလည္း ေနထိုင္ က်က္စားတတ္တဲ့ ငါးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အရွည္အားျဖင့္ ၉.၅ စင္တီမီတာအထိ ရွိတတ္တဲ့ Mudskipper (ေဒါင္းေပ်ာက္ငါး/ ငါးေတာင္သို/ငေဒါင္းေျဗာက္/ ငါးဖ်ံ) ငါးမ်ားကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။
----
Ref:wikipedia
လမ္းေလွ်ာက္သြားေသာ ငါးကို Walking fish/ Amphibious fish လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ ယင္းစာရင္းထဲမွာ Mudskipper လည္း တစ္မ်ိဳး အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာသူမ်ားရဲ ႔ေတြ႔ရွိခ်က္အရ ယင္းငါးမ်ားဟာ အသက္ရွုဖို႔အတြက္ ပါးဟက္ကို အသံုးမျပဳပါဘူး။ သူ႔ရဲ ႔ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွဴသြင္း၊ ရွဴထုတ္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ေလေပါက္မ်ား ပါဝ
င္ပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ေျခေထာက္မပါေပနဲ႔ ေရယွက္ေတာင္ပံ ႏွစ္ဖက္နဲ႔ ေကာင္းေကာင္း သြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ကုန္းေပၚမွာဆုိရင္ ေရထဲမွာ လိုပဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သြားလာလွုပ္ရွား ႏိုင္ပါတယ္။ ေရထဲမွာလည္း အသက္ရွုႏိုင္သလို၊ ကုန္ေပၚမွာလည္း ေကာင္းေကာင္း အသက္ရွုႏိုင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔ေနထိုင္ရာအရပ္ကေတာ့ စမ္းေခ်ာင္း၊ ျမစ္ကမ္း၊ ကမ္းေျခ တို႔မွာ ျဖစ္ျပီး မိုးမနည္းေသာ အပူပိုင္းဇုန္၊ အပူပိုင္းမုွတ္သုန္၊ အပူပိုင္းမိုး သစ္ေတာတို႔ မွာ ေနထုိင္က်က္စားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အေတြ႔မ်ားတဲ့ ေနရာေဒသမ်ားကေတာ့ အင္ဒိုပစိဖိတ္၊ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာဘက္ျခမ္း အေနာက္အာဖရိက ေဒသ၊ အေရွ ႔ေတာင္ အာရွတိုက္ တို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္က ေန ရာ ေဒသေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွာလည္း ေတြ႔ရွိ ရတတ္တဲ့ ငါးမ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရခ်ိဳမွာလည္းရွိ သလုိ၊ ေရငံမွာလည္း ေနထိုင္ က်က္စားတတ္တဲ့ ငါးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အရွည္အားျဖင့္ ၉.၅ စင္တီမီတာအထိ ရွိတတ္တဲ့ Mudskipper (ေဒါင္းေပ်ာက္ငါး/ ငါးေတာင္သို/ငေဒါင္းေျဗာက္/ ငါးဖ်ံ) ငါးမ်ားကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။
----
Ref:wikipedia

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...