ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေမတၱာညြန္႔ တြင္ ယေန႕ ေန႔လည္တစ္နာရီတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

Saturday, 2 February 2013

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ေမတၱာညြန္႔ တြင္ ယေန႕ ေန႔လည္တစ္နာရီတြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

ဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တစ္နာရီတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ မာလာႏြယ္လမ္းရွိ တိုက္အမွတ္ ၇၂၈ ၊ ၆ လႊာညာဘက္ခန္းတြင္ ၅ မိနစ္ခန္႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

မီးေလာင္ခံရသည့္ ေနအိမ္ရွိ ေလျဖတ္ေနသူတစ္ဦးမွာ မီးခိုးေငြ႔ မ်ားအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သဃၤန္းကၽြန္းေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈအား မီးသတ္ယာဥ္သံုးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ယာဥ္ သံုးစီးျဖင့္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တစ္နာရီတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ မာလာႏြယ္လမ္းရွိ တိုက္အမွတ္ ၇၂၈ ၊ ၆ လႊာညာဘက္ခန္းတြင္ ၅ မိနစ္ခန္႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ မီးေလာင္ခံရသည့္ ေနအိမ္ရွိ ေလျဖတ္ေနသူတစ္ဦးမွာ မီးခိုးေငြ႔ မ်ားအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သဃၤန္းကၽြန္းေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တစ္နာရီတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ မာလာႏြယ္လမ္းရွိ တိုက္အမွတ္ ၇၂၈ ၊ ၆ လႊာညာဘက္ခန္းတြင္ ၅ မိနစ္ခန္႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

မီးေလာင္ခံရသည့္ ေနအိမ္ရွိ ေလျဖတ္ေနသူတစ္ဦးမွာ မီးခိုးေငြ႔ မ်ားအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သဃၤန္းကၽြန္းေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈအား မီးသတ္ယာဥ္သံုးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ယာဥ္ သံုးစီးျဖင့္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈအား မီးသတ္ယာဥ္သံုးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ယာဥ္ သံုးစီးျဖင့္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Eleven Media:
ဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္တစ္နာရီတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာညြန္႔ရပ္ကြက္၊ မာလာႏြယ္လမ္းရွိ တိုက္အမွတ္ ၇၂၈ ၊ ၆ လႊာညာဘက္ခန္းတြင္ ၅ မိနစ္ခန္႔ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

မီးေလာင္ခံရသည့္ ေနအိမ္ရွိ ေလျဖတ္ေနသူတစ္ဦးမွာ မီးခိုးေငြ႔ မ်ားအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ သဃၤန္းကၽြန္းေဆးရံုသို႔ တက္ေရာက္ကုေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈအား မီးသတ္ယာဥ္သံုးစီး အုပ္ခ်ဳပ္ယာဥ္ သံုးစီးျဖင့္ ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ခန္႔တြင္ ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...