ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သစ္သီးတင္ သေဘၤာ တစ္စင္း ေပၚမွ ေျမြ အေကာင္ေရ ၂၆ဝဝ ကို ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ

Wednesday, 13 February 2013

သစ္သီးတင္ သေဘၤာ တစ္စင္း ေပၚမွ ေျမြ အေကာင္ေရ ၂၆ဝဝ ကို ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ


Photo: သစ္သီးတင္ သေဘၤာ တစ္စင္း ေပၚမွ ေျမြ အေကာင္ေရ ၂၆ဝဝ ကို ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ 

ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ သစ္သီး ဝလံမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ ကုန္တင္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ ခဲ့ၾကရာတြင္ ၎ကုန္တင္ သေဘၤာေပၚမွ ေျမြအေကာင္ေရ ၂၆ဝဝ ခန္႔ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ား သြားခဲ့ ရသည္ဟု အဆိုပါ ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာသည့္ သစ္သီးတင္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ခဲ့ၾကရာ ၎သေဘၤာ ေပၚမွ လင္းေျမြ အေကာင္ ၂၄ဝဝ ႏွင့္ ေျမြေဟာက္ အေကာင္ ၂ဝဝ ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎သေဘၤာ ကို တ႐ုတ္႐ိုးရာ ေျမြႏွစ္ မစခင္ ရက္မ်ားအလို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း  အစိုးရ ဌာနမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သေဘၤာေပၚရွိ ေျမြမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို မသိႏုိင္ ေသာ္လည္း ၎ေျမြမ်ဳိးစိတ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ အသံုး ျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ လူအခ်ဳိ႕သည္ ေျမြသားကို စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ အစားအစာ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး စြပ္ျပဳတ္အျဖစ္ ေသာက္ သံုးၾကေၾကာင္း၊ ေျမြသား စားျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ေကာင္းေစၿပီး ဖ်ားနာမႈ မ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီး ေပးႏိုင္သည္ဟု ယူဆ ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဟာင္ေကာင္ ဥပေဒတြင္ ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ကုန္ကူးမႈကို တားျမစ္ထားၿပီး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ အမ်ားဆံုး ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ဒဏ္ေၾကး အျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၂ သန္း (ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝဝ) အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ သစ္သီး ဝလံမ်ား တင္ေဆာင္ လာသည့္ ကုန္တင္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြ ခဲ့ၾကရာတြင္ ၎ကုန္တင္ သေဘၤာေပၚမွ ေျမြအေကာင္ေရ ၂၆ဝဝ ခန္႔ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ား သြားခဲ့ ရသည္ဟု အဆိုပါ ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ေဟာင္ေကာင္ အေကာက္ခြန္ ႐ံုးမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာလာသည့္ သစ္သီးတင္ သေဘၤာ တစ္စင္းကို ႐ုတ္တရက္ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ခဲ့ၾကရာ ၎သေဘၤာ ေပၚမွ လင္းေျမြ အေကာင္ ၂၄ဝဝ ႏွင့္ ေျမြေဟာက္ အေကာင္ ၂ဝဝ ကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎သေဘၤာ ကို တ႐ုတ္႐ိုးရာ ေျမြႏွစ္ မစခင္ ရက္မ်ားအလို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လႊတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ ဌာနမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သေဘၤာေပၚရွိ ေျမြမ်ား၏ ကံၾကမၼာကို မသိႏုိင္ ေသာ္လည္း ၎ေျမြမ်ဳိးစိတ္ ႏွစ္ခုစလံုးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ အသံုး ျပဳၾကေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ လူအခ်ဳိ႕သည္ ေျမြသားကို စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ အစားအစာ တစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားၿပီး စြပ္ျပဳတ္အျဖစ္ ေသာက္ သံုးၾကေၾကာင္း၊ ေျမြသား စားျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ေကာင္းေစၿပီး ဖ်ားနာမႈ မ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီး ေပးႏိုင္သည္ဟု ယူဆ ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဟာင္ေကာင္ ဥပေဒတြင္ ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ တရားမဝင္ ကုန္ကူးမႈကို တားျမစ္ထားၿပီး ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ အမ်ားဆံုး ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုး ဒဏ္ေၾကး အျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၂ သန္း (ေဒၚလာ ၂၅ဝဝဝဝ) အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...