ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ဌက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၏ ဖခင္ ကြယ္လြန္”

Wednesday, 13 February 2013

“ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ဌက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၏ ဖခင္ ကြယ္လြန္”

Photo: “ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ဌက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၏ ဖခင္ ကြယ္လြန္”

ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ဌက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၏ ဖခင္ ဦးညိဳ (အသက္ ၈၃ ႏွစ္) သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁း၃၀ က ေရႊဗဟို အထူးကုေဆးခန္းတြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။


News from:Popular Journalဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ဌက္ေပ်ာ္ေၾကာ္၏ ဖခင္ ဦးညိဳ (အသက္ ၈၃ ႏွစ္) သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၁း၃၀ က ေရႊဗဟို အထူးကုေဆးခန္းတြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။


News from:Popular Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...