ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေသးလြန္းတဲ့ ပစၥည္းေၾကာင့္ ၉ ႏွစ္အရြယ္သားကို ေစတနာျဖင့္ သတ္ေသာ အင္ဒို မိခင္

Thursday, 28 February 2013

ေသးလြန္းတဲ့ ပစၥည္းေၾကာင့္ ၉ ႏွစ္အရြယ္သားကို ေစတနာျဖင့္ သတ္ေသာ အင္ဒို မိခင္


Photo: ေသးလြန္းတဲ့ ပစၥည္းေၾကာင့္ ၉ ႏွစ္အရြယ္သားကို ေစတနာျဖင့္ သတ္ေသာ အင္ဒို မိခင္
======================================

အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူမရဲ႕ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ကို ေသးငယ္လြန္းတဲ့ လိင္တံေၾကာင့္ အနာဂတ္ေရွ႕ေရး အဆင္မေျပမွာ စိုးသည့္ အတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ေရႏွစ္သတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ာကာတာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း Asiaone သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ဂ်ာကာတာျမိဳ႔ေတာ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အဆိုပါ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးက သူမရဲ႕ သားပစၥည္းဟာ ကုလားရွင္ျပုခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ပိုပိုငယ္လာေၾကာင္း၊ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ သူ၏ ထိုပိစိေလးျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူမဟာ သူမရဲ႕သားကို ေရခ်ိဳးကန္ထဲ ေရႏွစ္သတ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ အ၀တ္၀တ္ေပးျပီး အိပ္ရာေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ နီးရာ ရဲစခန္းကို ၀င္ျပီး သူမရဲ႕ အျပစ္ကို ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္လို႔ ရဲေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Rikwanto က ေျပာခဲ့ပါသည္။

၄င္းမွ သူမ အေနျဖင့္ သူမ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို ေကာင္းစြာ မွတ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သူမ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို စစ္ေဆးရန္ အတြက္ အမိန္႔ခ်ထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထူးေထြသည္ အ့ံရာေသာ္။

Indonesian mother kills son over 'small penis': Police
=================================
JAKARTA - An Indonesian woman drowned her nine-year-old son in the bath, claiming she was worried that his "small penis" would affect his prospects for the future, a police spokesman said Thursday.

The 38-year-old woman from the capital Jakarta told police her son had had a small penis prior to being circumcised, but that it appeared to shrink further after the operation, police spokesman Rikwanto, who goes by one name, told AFP.

"She told police investigators that she killed him as he would have a bleak future with his small penis," Rikwanto said.

"She drowned her son in a bathtub filled with water. She then dressed him and laid him on a bed. After that, she went to a nearby police office to report her crime."

Rikwanto said the woman was fully conscious of what she had done, but police ordered a psychological test to assess her mental condition.
- See more at: http://www.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Asia/Story/A1Story20130228-405289.html#sthash.xiWBCbdA.dpuf

Oppositeyesအင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူမရဲ႕ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ သားငယ္ကို ေသးငယ္လြန္းတဲ့ လိင္တံေၾကာင့္ အနာဂတ္ေရွ႕ေရး အဆင္မေျပမွာ စိုးသည့္ အတြက္ ေရခ်ိဳးခန္းထဲ ေရႏွစ္သတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဂ်ာကာတာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း Asiaone သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ဂ်ာကာတာျမိဳ႔ေတာ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အဆိုပါ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးက သူမရဲ႕ သားပစၥည္းဟာ ကုလားရွင္ျပုခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ပိုပိုငယ္လာေၾကာင္း၊ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ သူ၏ ထိုပိစိေလးျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ား ၾကံဳေတြ႔မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သူမဟာ သူမရဲ႕သားကို ေရခ်ိဳးကန္ထဲ ေရႏွစ္သတ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ အ၀တ္၀တ္ေပးျပီး အိပ္ရာေပၚမွာ လဲေလ်ာင္းေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ နီးရာ ရဲစခန္းကို ၀င္ျပီး သူမရဲ႕ အျပစ္ကို ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္လို႔ ရဲေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ Rikwanto က ေျပာခဲ့ပါသည္။

၄င္းမွ သူမ အေနျဖင့္ သူမ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို ေကာင္းစြာ မွတ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သူမ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို စစ္ေဆးရန္ အတြက္ အမိန္႔ခ်ထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထူးေထြသည္ အ့ံရာေသာ္။

Indonesian mother kills son over 'small penis': Police
=================================
JAKARTA - An Indonesian woman drowned her nine-year-old son in the bath, claiming she was worried that his "small penis" would affect his prospects for the future, a police spokesman said Thursday.

The 38-year-old woman from the capital Jakarta told police her son had had a small penis prior to being circumcised, but that it appeared to shrink further after the operation, police spokesman Rikwanto, who goes by one name, told AFP.

"She told police investigators that she killed him as he would have a bleak future with his small penis," Rikwanto said.

"She drowned her son in a bathtub filled with water. She then dressed him and laid him on a bed. After that, she went to a nearby police office to report her crime."

Rikwanto said the woman was fully conscious of what she had done, but police ordered a psychological test to assess her mental condition.
- See more at: http://www.asiaone.com/News/AsiaOne%2BNews/Asia/Story/A1Story20130228-405289.html#sthash.xiWBCbdA.dpuf

Oppositeyes

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...