ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဂဏန္း

Sunday, 3 February 2013

ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဂဏန္း


Photo: ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဂဏန္း

ျမန္မာအေခၚအရ အုန္းသီး ဂဏန္းျဖစ္ျပီး အုန္းပင္၊ ထန္းပင္ေပၚ တက္လို႔ အုန္းသီး၊ ထန္းသီးကို ေျခြခ်၊ ညွပ္ခ်တတ္တဲ့ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ႏွစ္ဖက္ ဆံံ့တန္းလိုက္ရင္ ၂ ေပ ခြဲေလာက္ထိ ရွည္ထြက္ပါတယ္။ စုစု ေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၉ ေပါင္ေလးျပီး လက္မမွာ ပါတဲ့ အသြားဟာ အင္မတန္ ထက္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ အုန္းသီး သူခို္းလို႔လည္း နာမည္ေျပာင္ ေပး ထားပါေသးတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ဂဏန္းလို႔ေတာင္ ထင္ခ်င္စရာ မရွိပါဘူး။ ပင့္ကူ အၾကီးစား တစ္ေကာင္ေလ အလားေတာင္ အေရာင္အေသြးန႔ဲ အရွယ္အစား ေၾကာင့္ ထင္ရပါတယ္။

ေနထိုင္က်က္စားတဲ့ ေဒသကေတာ့ အိႏၵိယသမုဒၵရာနဲ႔ အနီးဝမ္းက်င္က ႏိုင္ငံမ်ား၊ မက္ဂါဒက္စကား၊ ၾသစတီးလ် ႏိုင္ငံတို႔ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ Cononut Crab ကုိ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဂဏန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

Credit to : International news for myanmarျမန္မာအေခၚအရ အုန္းသီး ဂဏန္းျဖစ္ျပီး အုန္းပင္၊ ထန္းပင္ေပၚ တက္လို႔ အုန္းသီး၊ ထန္းသီးကို ေျခြခ်၊ ညွပ္ခ်တတ္တဲ့ ဂဏန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ႏွစ္ဖက္ ဆံံ့တန္းလိုက္ရင္ ၂ ေပ ခြဲေလာက္ထိ ရွည္ထြက္ပါတယ္။ စုစု ေပါင္း အေလးခ်ိန္ ၉ ေပါင္ေလးျပီး လက္မမွာ ပါတဲ့ အသြားဟာ အင္မတန္ ထက္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ အုန္းသီး သူခို္းလို႔လည္း နာမည္ေျပာင္ ေပး ထားပါေသးတယ္။ ၾကည့္လိုက္ရင္ ဂဏန္းလို႔ေတာင္ ထင္ခ်င္စရာ မရွိပါဘူး။ ပင့္ကူ အၾကီးစား တစ္ေကာင္ေလ အလားေတာင္ အေရာင္အေသြးန႔ဲ အရွယ္အစား ေၾကာင့္ ထင္ရပါတယ္။

ေနထိုင္က်က္စားတဲ့ ေဒသကေတာ့ အိႏၵိယသမုဒၵရာနဲ႔ အနီးဝမ္းက်င္က ႏိုင္ငံမ်ား၊ မက္ဂါဒက္စကား၊ ၾသစတီးလ် ႏိုင္ငံတို႔ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ Cononut Crab ကုိ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ဂဏန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

Credit to : International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...