ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆင္ပစ္မုဆိုးအား ဖမ္းဆီးရမိ

Saturday, 2 February 2013

ဆင္ပစ္မုဆိုးအား ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: ဆင္ပစ္မုဆိုးအား ဖမ္းဆီးရမိ
Saturday, 02 February 2013 

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ဘုိင္းဒါးႀကိဳး၀ိုင္း
အကြက္ အမွတ္ (၁၀၈၊ ၁၀၉) တြင္ ပုဂၢလိကကၽြန္း ႏွင့္ သစ္မာစိုက္ခင္း
စီမံကိန္းကို ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိး လ်က္ရွိရာ ပုဂၢလိကကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္္ထိ ဧက ၁၃၀၀ ေကာလိႀကိဳး ၀ိုင္းအတြက္အမွတ္ (၅) တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိသစ္မာမ်ဳိးစုံစိုက္ခင္းဧက ၂၀၀ ကိုေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး မွ သတင္းတစ္ခုထူးျခားေၾကာင္း “ေတာဆင္မ်ားကို သတ္ၿပီးအစြယ္ႏွင့္ ဆင္သား ေရ၊ ႏွာေမာင္း၊ အသားမွအစ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း” သတင္းေပးပါ သည္။ 

အဆိုပါသတင္းၾကားရၿပီး ျဖစ္ရပ္ မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ေန႔ ညေန႔ပိုင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ လြင္ႏွင့္ ဦးတင္ေဌးတို႔ စိုက္ခင္းမီးတား လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းမွာ အျပန္ “အဘ ဒီေန႔ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုတင္ျပလို ေၾကာင္း ဘုိင္းဒါႀကိဳး၀ိုင္း
အကြက္အမွတ္ (၁၀၉) ကၽြန္းစိုက္ခင္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စိုက္ခင္းႏွင့္ မီတာ 
၄၀၀ ခန္႔အကြာလွ်ဳိ ထဲမွ တူမီးေသနတ္သံ (၂) ခ်က္ၾကားရ ေၾကာင္း တင္ျပလာသည္။

ပဲခူးအေနာက္ ဆင္ပစ္ မုဆိုးအႏၱရာယ္ ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ပဲခူးအေရွ႕သို႔ ဆင္မ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ၾကသည္။ ၁၀.၁. ၂၀၁၃ ေန႔ စခန္း႐ုံးႏွင့္ မီတာ ၄၀၀ ခန္႔ အကြာ ၁၂ ခန္႔အျမင့္ရွိ ဟိုင္းဆင္ႀကီး တစ္ေကာင္ေရာက္ေန
ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ သြားေရာက္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ ညေနေစာင္း မျပန္မီ “မင္း ဒို႔စခန္းလဲလာလို႔ရေၾကာင္း” အမွတ္မထင္ေျပာခဲ့သည္။ 

ယင္းေန႔ည ၇း၃၀ နာရီခန္႔ စခန္း႐ုံးကာရံထားသည့္ ၀ါးၿခံစည္း႐ိုးအား
ျဖဳတ္ၿပီးထမင္းခ်က္ခန္း အနီးသို႔ေရာက္လာသျဖင့္ ပန္းသီးတစ္ျခမ္း
ေကၽြးၿပီး ျပန္သြားရန္ေျပာလိုက္ရာ ေတာတြင္း၀င္သြားခဲ႔သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးတင္ျပသည့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ၿပီး ၂၈.၁.၂၀၁၃ ညေန ၅း၃၀ နာရီခန္႔ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးၫြန္႔၀င္း ထံဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ 

ဦးၫြန္႔၀င္းမွ “ကၽြန္ေတာ္ယခု ပဲခူးတုိင္း႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း ေတာအုပ္ဦးမင္းသန္႔ဇင္ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္မွာၾကားေၾကာင္း ေျပာရန္” ျပန္ၾကားလာသည္။ ဦးစီးအရာရွိ ဦးၫြန္႔၀င္း၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ညပိုင္း တြင္အဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ၾကပါသည္။

၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီခန္႔ ေတာအုပ္
မင္းသန္႔ဇင္၊ ေတာေခါင္းတင္ထြန္းမင္း၊ က်န္ေခ်ာင္း ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ ေထြး၀င္း၊ ရဲဒုတပ္ ၾကပ္ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကုမၸဏီမွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လြင္တို႔ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ တူမီးေသနတ္သံၾကားသည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စိုက္ခင္းေနရာအၾကား လွ်ဳိအတြင္းသို႔သြား ေရာက္ရွာေဖြၾကစဥ္ ဆင္သားေရမ်ား မီးကင္ရန္
ၾကတ္စင္ေဆာက္ရန္ ေမ်ာသစ္ လံုးမ်ားခုတ္ယူေနသူ တစ္ဦးအားေတြ႕ရွိ ၍ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္မွ စတင္၀င္ ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေဆးရာအုတ္ဖုိ႔ၿမိဳ႕ နယ္၊ ၀ိုင္းအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းေစာက္ရြာမွ မင္းမင္း (ခ) ေအာင္ထြန္းမင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သူကိုယ္တိုင္ဆင္အားတူမီးေသနတ္ျဖင့္ (၂) ႀကိမ္ပစ္၍ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူႏွင့္ အတူ ထြန္းထြန္းဦး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နတၱလင္းၿမိဳ႕၊ ပဲခူးအေနာက္ ကြင္းစမ္းေက်းရြာ စုိးလြင္တို႔ ဆင္ေသအနီး ၾကတ္စင္
ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း တူမီး ေသနတ္အား ေက်ာပိုးအိတ္ေပၚတင္ထား ခဲ့ေၾကာင္းထြက္ဆုိေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းရဲစခန္းသို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီး အရာရွိ ဦးၫြန္႔၀င္း၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ထြန္းလင္းေအာင္၊ သိန္းဗိုလ္၊ က်န္ေခ်ာင္းရဲကင္းမွ ရဲအရာခံ ၾကာၫြန္႔ ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္း
ကုမၸဏီ မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးေအာင္ဖိုး၊လ/ထမန္ေနဂ်ာေဒၚရတနာ
သိန္းႏွင့္ဂ်ဳိ႕ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ပါ ၀င္ေသာ ဖမ္္းဆီးေရး
အဖြဲ႕သည္ဆင္ေသ ရွိရာ လွ်ဳိအတြင္းပိုင္းအထိ၀င္ေရာက္စစ္ ေဆးရွာေဖြရာ သားေရမ်ားခြာထားသည့္ (၁၅) ႏွစ္သားအရြယ္ အျမင့္ ၇ ေပခြဲခန္႔ ရွိ ဆင္ေသအားေတြ႕ရွိသည္။ 

ယင္းအနီး တြင္ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေတြ႕ေသာ္လည္း တူမီးေသနတ္အား
မေတြ႕ရွိေတာ့ေၾကာင္း အေပါင္းပါ (၂) ဦးလည္း ထြက္ေျပးသြား ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမ ႀကီးမုိင္တုိင္ ၇၅ မိုင္ ၁ ဖာလုံလမ္း အေနာက္ဘက္ေတာစပ္တြင္ ၀ွက္ထား သည့္ေလာ္ဂ်ာ အနက္ေရာင္
ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးအား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ သည္။

ဆင္ပစ္သူ မင္းမင္း (ခ) ေအာင္ထြန္း မင္းအား ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိဦးၫြန္႔၀င္းမွ ဆက္လက္စစ္ ေဆးေမးျမန္းရာ ဆင္သားေရကိုၾကတ္ တုိက္ၿပီး တစ္ပိႆာတစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ ျဖင့္
ေရာင္းရေၾကာင္း၊ ဆင္ႏွာေမာင္းကို အစိမ္းေရခဲစိမ္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ ပို႔ေၾကာင္းတစ္ပိႆရွစ္ေသာင္းက်ပ္ေရာင္း ရေၾကာင္း၊ အစြယ္ တစ္ပိႆက်ပ္ငါးသိန္း ျဖင့္ ေရာင္းရေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လ အတြင္းကလည္းယခုကဲ့သုိ႔ဆင္အား ပစ္သတ္ၿပီးေရာင္းခဲ့ဘူးေၾကာင္း သူကဲ့သို႔ ဆင္ပစ္အဖြဲ႕ (၆) ဖြဲ႕ခန္႔ရွိေၾကာင္း ရဲႏြယ္ ေခ်ာင္းဘက္ တြင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။ 

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမႈကို ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းရဲစခန္း မွ (ပ) ၉/ ၂၀၁၃၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ မ်ား ပုဒ္မ ၃၇ (က) အရ အမႈဖြင့္အေရး ယူလ်က္ရွိသည္။

ေမာင္ဘုန္း (ဥပေဒ)
The Hot Newsခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကုမၸဏီ လီမိတက္သည္ ဘုိင္းဒါးႀကိဳး၀ိုင္း
အကြက္ အမွတ္ (၁၀၈၊ ၁၀၉) တြင္ ပုဂၢလိကကၽြန္း ႏွင့္ သစ္မာစိုက္ခင္း
စီမံကိန္းကို ၂၀၀၈- ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိး လ်က္ရွိရာ ပုဂၢလိကကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္္ထိ ဧက ၁၃၀၀ ေကာလိႀကိဳး ၀ိုင္းအတြက္အမွတ္ (၅) တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိသစ္မာမ်ဳိးစုံစိုက္ခင္းဧက ၂၀၀ ကိုေအာင္ျမင္စြာတည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္စိုက္ခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး မွ သတင္းတစ္ခုထူးျခားေၾကာင္း “ေတာဆင္မ်ားကို သတ္ၿပီးအစြယ္ႏွင့္ ဆင္သား ေရ၊ ႏွာေမာင္း၊ အသားမွအစ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း” သတင္းေပးပါ သည္။

အဆိုပါသတင္းၾကားရၿပီး ျဖစ္ရပ္ မွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ ေန႔ ညေန႔ပိုင္းႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ လြင္ႏွင့္ ဦးတင္ေဌးတို႔ စိုက္ခင္းမီးတား လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ျခင္းမွာ အျပန္ “အဘ ဒီေန႔ထူးျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုတင္ျပလို ေၾကာင္း ဘုိင္းဒါႀကိဳး၀ိုင္း
အကြက္အမွတ္ (၁၀၉) ကၽြန္းစိုက္ခင္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စိုက္ခင္းႏွင့္ မီတာ
၄၀၀ ခန္႔အကြာလွ်ဳိ ထဲမွ တူမီးေသနတ္သံ (၂) ခ်က္ၾကားရ ေၾကာင္း တင္ျပလာသည္။

ပဲခူးအေနာက္ ဆင္ပစ္ မုဆိုးအႏၱရာယ္ ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ပဲခူးအေရွ႕သို႔ ဆင္မ်ား ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္ၾကသည္။ ၁၀.၁. ၂၀၁၃ ေန႔ စခန္း႐ုံးႏွင့္ မီတာ ၄၀၀ ခန္႔ အကြာ ၁၂ ခန္႔အျမင့္ရွိ ဟိုင္းဆင္ႀကီး တစ္ေကာင္ေရာက္ေန
ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ သြားေရာက္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ ညေနေစာင္း မျပန္မီ “မင္း ဒို႔စခန္းလဲလာလို႔ရေၾကာင္း” အမွတ္မထင္ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းေန႔ည ၇း၃၀ နာရီခန္႔ စခန္း႐ုံးကာရံထားသည့္ ၀ါးၿခံစည္း႐ိုးအား
ျဖဳတ္ၿပီးထမင္းခ်က္ခန္း အနီးသို႔ေရာက္လာသျဖင့္ ပန္းသီးတစ္ျခမ္း
ေကၽြးၿပီး ျပန္သြားရန္ေျပာလိုက္ရာ ေတာတြင္း၀င္သြားခဲ႔သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ႏွစ္ဦးတင္ျပသည့္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ၿပီး ၂၈.၁.၂၀၁၃ ညေန ၅း၃၀ နာရီခန္႔ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးၫြန္႔၀င္း ထံဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဦးၫြန္႔၀င္းမွ “ကၽြန္ေတာ္ယခု ပဲခူးတုိင္း႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း ေတာအုပ္ဦးမင္းသန္႔ဇင္ထံ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္မွာၾကားေၾကာင္း ေျပာရန္” ျပန္ၾကားလာသည္။ ဦးစီးအရာရွိ ဦးၫြန္႔၀င္း၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ညပိုင္း တြင္အဖြဲ႕ (၃) ဖြဲ႕ခြဲၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ၾကပါသည္။

၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ နံနက္ (၇း၀၀) နာရီခန္႔ ေတာအုပ္
မင္းသန္႔ဇင္၊ ေတာေခါင္းတင္ထြန္းမင္း၊ က်န္ေခ်ာင္း ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ ေထြး၀င္း၊ ရဲဒုတပ္ ၾကပ္ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကုမၸဏီမွ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လြင္တို႔ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕သည္ တူမီးေသနတ္သံၾကားသည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ စိုက္ခင္းေနရာအၾကား လွ်ဳိအတြင္းသို႔သြား ေရာက္ရွာေဖြၾကစဥ္ ဆင္သားေရမ်ား မီးကင္ရန္
ၾကတ္စင္ေဆာက္ရန္ ေမ်ာသစ္ လံုးမ်ားခုတ္ယူေနသူ တစ္ဦးအားေတြ႕ရွိ ၍ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္မွ စတင္၀င္ ေရာက္ဖမ္းဆီးၿပီး စစ္ေဆးရာအုတ္ဖုိ႔ၿမိဳ႕ နယ္၊ ၀ိုင္းအုပ္စု၊ ေခ်ာင္းေစာက္ရြာမွ မင္းမင္း (ခ) ေအာင္ထြန္းမင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သူကိုယ္တိုင္ဆင္အားတူမီးေသနတ္ျဖင့္ (၂) ႀကိမ္ပစ္၍ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သူႏွင့္ အတူ ထြန္းထြန္းဦး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နတၱလင္းၿမိဳ႕၊ ပဲခူးအေနာက္ ကြင္းစမ္းေက်းရြာ စုိးလြင္တို႔ ဆင္ေသအနီး ၾကတ္စင္
ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း တူမီး ေသနတ္အား ေက်ာပိုးအိတ္ေပၚတင္ထား ခဲ့ေၾကာင္းထြက္ဆုိေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းရဲစခန္းသို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီး အရာရွိ ဦးၫြန္႔၀င္း၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ထြန္းလင္းေအာင္၊ သိန္းဗိုလ္၊ က်န္ေခ်ာင္းရဲကင္းမွ ရဲအရာခံ ၾကာၫြန္႔ ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္း
ကုမၸဏီ မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးေအာင္ဖိုး၊လ/ထမန္ေနဂ်ာေဒၚရတနာ
သိန္းႏွင့္ဂ်ဳိ႕ေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ပါ ၀င္ေသာ ဖမ္္းဆီးေရး
အဖြဲ႕သည္ဆင္ေသ ရွိရာ လွ်ဳိအတြင္းပိုင္းအထိ၀င္ေရာက္စစ္ ေဆးရွာေဖြရာ သားေရမ်ားခြာထားသည့္ (၁၅) ႏွစ္သားအရြယ္ အျမင့္ ၇ ေပခြဲခန္႔ ရွိ ဆင္ေသအားေတြ႕ရွိသည္။

ယင္းအနီး တြင္ ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေတြ႕ေသာ္လည္း တူမီးေသနတ္အား
မေတြ႕ရွိေတာ့ေၾကာင္း အေပါင္းပါ (၂) ဦးလည္း ထြက္ေျပးသြား ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမ ႀကီးမုိင္တုိင္ ၇၅ မိုင္ ၁ ဖာလုံလမ္း အေနာက္ဘက္ေတာစပ္တြင္ ၀ွက္ထား သည့္ေလာ္ဂ်ာ အနက္ေရာင္
ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးအား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ သည္။

ဆင္ပစ္သူ မင္းမင္း (ခ) ေအာင္ထြန္း မင္းအား ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရွိဦးၫြန္႔၀င္းမွ ဆက္လက္စစ္ ေဆးေမးျမန္းရာ ဆင္သားေရကိုၾကတ္ တုိက္ၿပီး တစ္ပိႆာတစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ ျဖင့္
ေရာင္းရေၾကာင္း၊ ဆင္ႏွာေမာင္းကို အစိမ္းေရခဲစိမ္ၿပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္သို႔ ပို႔ေၾကာင္းတစ္ပိႆရွစ္ေသာင္းက်ပ္ေရာင္း ရေၾကာင္း၊ အစြယ္ တစ္ပိႆက်ပ္ငါးသိန္း ျဖင့္ ေရာင္းရေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လ အတြင္းကလည္းယခုကဲ့သုိ႔ဆင္အား ပစ္သတ္ၿပီးေရာင္းခဲ့ဘူးေၾကာင္း သူကဲ့သို႔ ဆင္ပစ္အဖြဲ႕ (၆) ဖြဲ႕ခန္႔ရွိေၾကာင္း ရဲႏြယ္ ေခ်ာင္းဘက္ တြင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ အေရး ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အမႈကို ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းရဲစခန္း မွ (ပ) ၉/ ၂၀၁၃၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ မ်ား ပုဒ္မ ၃၇ (က) အရ အမႈဖြင့္အေရး ယူလ်က္ရွိသည္။

ေမာင္ဘုန္း (ဥပေဒ)
The Hot News

1 comment:

  1. ဆင္ေလးေတြ သနားပါတယ္
    ဒါမ်ိဳးကိစၥေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ဆင္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္
    ေတာ္ၾကာ..မ်ိဳးၿပဳတ္သြားက်လိမ့္မယ္

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...