ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ဂ်ပန္ ႐ုပ္သိမ္း

Tuesday, 5 February 2013

အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ဂ်ပန္ ႐ုပ္သိမ္းPhoto: အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ဂ်ပန္ ႐ုပ္သိမ္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အမဲသားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔
မွစတင္ကာ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း ဂ်ပန္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးမွ တရား၀င္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္မွ အမဲသားတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ႏြားမ်ား၏ အသက္ကန္႔သတ္ထားျခင္းကိုပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမေရးအေျခအေနကို ထိခိုက္မႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစားအစာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ႏိုရီဟီဆာတာမူရာမွ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အေမရိကန္အမဲသားမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္
ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ အမဲသားပို႔ကုန္မ်ား အတြက္ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏြားေမြးျမဴေရးျခံမ်ား၌ BSE ႏြား႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္မွ တင္ပို႔ေသာ အမဲသားမ်ားကို လံုး၀ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈကို တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးေသာ လေပါင္း ၂၀ ထက္ငယ္သည့္ ႏြားမ်ား၏ အသားကိုသာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရန္ ကန္႕သတ္ထားသျဖင့္ အေမရိကန္ အမဲသားလုပ္ငန္းမ်ား၏ တင္ပို႔ႏိုင္
စြမ္းကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ 

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္မွ ဂ်ပန္သို႔ အမဲသားတင္ပို႕မႈ တန္ခ်ိန္ ၄၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ဘက္မွ အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈကို ပိတ္ပင္ၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၆၀,၀၀၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့သည္။ ယခင္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အမဲသားေစ်းကြက္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ အမဲသားပို႔ကုန္
မ်ားမွ စိုးမိုးထားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး ေစ်းကြက္ေ၀စု၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ရရွိထားသည္။ 

အေမရိကန္ အမဲသားမ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ အမဲသားမ်ား၏ ေစ်းကြက္ ေ၀စုေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း အမဲသား ၂၄၀,၈၁၅ တန္ တင္သြင္း
ခဲ့သည့္အနက္ ၾသစေၾတးလ်၏ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ
ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အမဲသားအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ အႀကီးဆံုး အမဲသား ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္သို႔ တင္ပို႔ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ အိုဘားမားအစိုးရအေပၚ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားမွ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလက အိုဘားမားႏွင့္ ဂ်ပန္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ိုရွီဟီကိုႏိုဒါႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဂ်ပန္ပါ၀င္လိုပါက အေမရိကန္ အမဲသား တင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားသည့္ကိစၥ တိုး
တက္မႈရွိရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အေမရိကန္ အမဲသားမ်ားတင္သြင္းမႈ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ
မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး
ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း အမဲသားဟင္းလ်ာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ယိုရွီႏိုဗာဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ား တက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္အမဲသားမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္
ဂ်ပန္ေစ်းကြက္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အမဲသား ထုတ္ကုန္မ်ား မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ၿပီးလက္ကားေရာင္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းသြားမည္ဟု တိုက်ဳိရွိ အေမရိကန္ အမဲသားပို႔ကုန္အသင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ စူဆူမူဟာရာဒါ
က ေျပာသည္။

- ရဲေခါင္ (Source :Beef Central)
Myanmar News Updateဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အမဲသားတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔
မွစတင္ကာ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း ဂ်ပန္က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးမွ တရား၀င္ ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္မွ အမဲသားတင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ႏြားမ်ား၏ အသက္ကန္႔သတ္ထားျခင္းကိုပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဂ်ပန္စားသံုးသူမ်ား၏ က်န္းမေရးအေျခအေနကို ထိခိုက္မႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစားအစာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး ႏိုရီဟီဆာတာမူရာမွ လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အေမရိကန္အမဲသားမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ ျဖစ္
ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ အမဲသားပို႔ကုန္မ်ား အတြက္ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းကြက္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏြားေမြးျမဴေရးျခံမ်ား၌ BSE ႏြား႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္မွ တင္ပို႔ေသာ အမဲသားမ်ားကို လံုး၀ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈကို တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါးေသာ လေပါင္း ၂၀ ထက္ငယ္သည့္ ႏြားမ်ား၏ အသားကိုသာ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရန္ ကန္႕သတ္ထားသျဖင့္ အေမရိကန္ အမဲသားလုပ္ငန္းမ်ား၏ တင္ပို႔ႏိုင္
စြမ္းကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္မွ ဂ်ပန္သို႔ အမဲသားတင္ပို႕မႈ တန္ခ်ိန္ ၄၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ဘက္မွ အေမရိကန္ အမဲသားတင္သြင္းမႈကို ပိတ္ပင္ၿပီး ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၁၆၀,၀၀၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့သည္။ ယခင္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အမဲသားေစ်းကြက္ကို ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္ အမဲသားပို႔ကုန္
မ်ားမွ စိုးမိုးထားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး ေစ်းကြက္ေ၀စု၏ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ ရရွိထားသည္။

အေမရိကန္ အမဲသားမ်ားကို ဂ်ပန္သို႔ တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ အမဲသားမ်ား၏ ေစ်းကြက္ ေ၀စုေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း အမဲသား ၂၄၀,၈၁၅ တန္ တင္သြင္း
ခဲ့သည့္အနက္ ၾသစေၾတးလ်၏ ေစ်းကြက္ ေ၀စု ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ
ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အမဲသားအမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင့္ အႀကီးဆံုး အမဲသား ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္သို႔ တင္ပို႔ခြင့္မရျခင္းေၾကာင့္ အိုဘားမားအစိုးရအေပၚ ႏြားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
သမားမ်ားမွ ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလက အိုဘားမားႏွင့္ ဂ်ပန္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ိုရွီဟီကိုႏိုဒါႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ပစိဖိတ္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ဂ်ပန္ပါ၀င္လိုပါက အေမရိကန္ အမဲသား တင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ထားသည့္ကိစၥ တိုး
တက္မႈရွိရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အေမရိကန္ အမဲသားမ်ားတင္သြင္းမႈ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ
မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး
ႏုိင္ငံ တစ္၀န္း အမဲသားဟင္းလ်ာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ယိုရွီႏိုဗာဟိုးလ္ဒင္းကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ား တက္သြားခဲ့သည္။ အေမရိကန္အမဲသားမ်ား အကန္႔အသတ္မရွိ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းေၾကာင့္
ဂ်ပန္ေစ်းကြက္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အမဲသား ထုတ္ကုန္မ်ား မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ၿပီးလက္ကားေရာင္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းသြားမည္ဟု တိုက်ဳိရွိ အေမရိကန္ အမဲသားပို႔ကုန္အသင္းမွ ဒါ႐ိုက္တာ စူဆူမူဟာရာဒါ
က ေျပာသည္။

- ရဲေခါင္ (Source :Beef Central)
Myanmar News Update

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...