ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႀကံစည္က်ဴးလြန္တတ္သူေတြရဲ့ ရန္က ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ ပိုက္ကေလးေတြ

Monday, 11 February 2013

ႀကံစည္က်ဴးလြန္တတ္သူေတြရဲ့ ရန္က ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ ပိုက္ကေလးေတြ


Photo: --------------------------------------------------------------------------
ႀကံစည္က်ဴးလြန္တတ္သူေတြရဲ့ ရန္က ကာကြယ္ႏုိင္မယ့္ ပိုက္ကေလးေတြ
--------------------------------------------------------------------------

အလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့သူေတြဟာ ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခုခုထဲမွာ ေပ်ာ္ဝင္ႏုိင္တဲ့ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ ေဆးဝါးေတြထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာႏုိင္ပါတယ္... ဒီေဆးေတြေသာက္မိၿပီဆုိရင္ေတာ့ အသိစိတ္ကင္းမဲ့သြားပါလိမ့္မယ္... အစၥေရးႏုိင္ငံက Fernando Patolsky နဲ႔ Michal Loffe တုိ႔တီထြင္ခဲ့တဲ့ အေအးေသာက္တဲ့ ပိုက္ကေလးေတြဟာဆုိရင္ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြက ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ပါတယ္...

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ဒီပိုက္ေလးေတြဟာ အထင္ရွားဆံုး စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ ေဆးအမ်ိဳးစားႏွစ္မ်ိဳးကို ေထာက္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္... ဒီပိုက္ေတြဟာ လ်င္ျမန္စြာ တု႔ံျပန္ႏုိင္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္... အခုဆုိရင္ တီထြင္သူေတြဟာ ဒီပုိက္ေလးေတြထုတ္လုပ္ရာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြကို ရွာေဖြေနပါၿပီ... ဒါေၾကာင့္ သိပ္မၾကာခင္မွာ သက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္လာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး မုဒိန္းမႈျဖစ္ပြားႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္....

ဒီပုိက္ေလးေတြဟာ ေဖ်ာ္ရည္နမူနာအနည္းငယ္နဲ႔ ေရာေမႊလုိက္တာနဲ႔တင္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ေစပါတယ္.... အကယ္၍ေဖ်ာ္ရည္ထဲမွာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ေဆးဝါးပါမယ္ဆုိရင္ ေဖ်ာ္ရည္ဟာ ေနာက္ၿပီး အေရာင္ေတြထြက္လာပါလိမ့္မယ္... ဒီပိုက္ေလးေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသံုးတြင္က်ယ္ၿပီး အဆင္ေျပလြယ္ကူတဲ့ အေထာက္အကူျဖစ္လာမွာေသခ်ာပါတယ္... ဒီပိုက္ေလးဟာ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က အလိုမတူဘဲသားမယားျပဳက်င့္ခံေနရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္.....
------------------------------------------------------------------------

ႏႈိင္းရင့္ေႏြအလိုမတူဘဲ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့သူေတြဟာ ေဖ်ာ္ရည္တစ္ခုခုထဲမွာ ေပ်ာ္ဝင္ႏုိင္တဲ့ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ ေဆးဝါးေတြထည့္သြင္းအသံုးျပဳလာႏုိင္ပါတယ္... ဒီေဆးေတြေသာက္မိၿပီဆုိရင္ေတာ့ အသိစိတ္ကင္းမဲ့သြားပါလိမ့္မယ္... အစၥေရးႏုိင္ငံက Fernando Patolsky နဲ႔ Michal Loffe တုိ႔တီထြင္ခဲ့တဲ့ အေအးေသာက္တဲ့ ပိုက္ကေလးေတြဟာဆုိရင္ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြက ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ပါတယ္...

လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ဒီပိုက္ေလးေတြဟာ အထင္ရွားဆံုး စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ ေဆးအမ်ိဳးစားႏွစ္မ်ိဳးကို ေထာက္လွမ္းႏုိင္ပါတယ္... ဒီပိုက္ေတြဟာ လ်င္ျမန္စြာ တု႔ံျပန္ႏုိင္ၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္... အခုဆုိရင္ တီထြင္သူေတြဟာ ဒီပုိက္ေလးေတြထုတ္လုပ္ရာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြကို ရွာေဖြေနပါၿပီ... ဒါေၾကာင့္ သိပ္မၾကာခင္မွာ သက္သာတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္လာႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး မုဒိန္းမႈျဖစ္ပြားႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္....

ဒီပုိက္ေလးေတြဟာ ေဖ်ာ္ရည္နမူနာအနည္းငယ္နဲ႔ ေရာေမႊလုိက္တာနဲ႔တင္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ေစပါတယ္.... အကယ္၍ေဖ်ာ္ရည္ထဲမွာ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစႏုိင္တဲ့ေဆးဝါးပါမယ္ဆုိရင္ ေဖ်ာ္ရည္ဟာ ေနာက္ၿပီး အေရာင္ေတြထြက္လာပါလိမ့္မယ္... ဒီပိုက္ေလးေတြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသံုးတြင္က်ယ္ၿပီး အဆင္ေျပလြယ္ကူတဲ့ အေထာက္အကူျဖစ္လာမွာေသခ်ာပါတယ္... ဒီပိုက္ေလးဟာ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က အလိုမတူဘဲသားမယားျပဳက်င့္ခံေနရတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို သိသိသာသာေျပာင္းလဲေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္.....
------------------------------------------------------------------------

ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...