ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Rဇာနည္ရဲ႔ ေမြးေန

Wednesday, 6 February 2013

Rဇာနည္ရဲ႔ ေမြးေန

Photo: ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ကေတာ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ရဲ႔ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးေန႔ရွင္အဆိုေတာ္ Rဇာနည္တစ္ေယာက္ ယခုက်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔မွ စၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ အစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခ်စ္တဲ့ မိသားစုနဲ႔အတူ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ႏိုင္ၿပီး အႏုပညာျဖင့္ လူမႈေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို သယ္ပိုးႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ကေတာ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ရဲ႔ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
ေမြးေန႔ရွင္အဆိုေတာ္ Rဇာနည္တစ္ေယာက္ ယခုက်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔မွ စၿပီး ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ အစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခ်စ္တဲ့ မိသားစုနဲ႔အတူ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထုိင္ႏိုင္ၿပီး အႏုပညာျဖင့္ လူမႈေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို သယ္ပိုးႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...