ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: " လက္တြဲဆင့္ကူ ဆန္အလွဴ " (4 photos)

Monday, 11 March 2013

" လက္တြဲဆင့္ကူ ဆန္အလွဴ " (4 photos)


မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ၃၅ လမ္း(အထက္) မွာ ” လက္တြဲဆင့္ကူဆန္အလွဴ” အျဖစ္ ကုိလူေခ်ာအဖြဲ႕သုိ႔ ေအာင္ရဲလင္း၊ဝုိင္းစုခုိင္သိန္းႏွင့္ အုိင္းရစ္ေလေျပဦးတုိ႔က ဆန္အိတ္မ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ေမမြန္ေမာင္ ဓာတ္ပုံ - အိသြဲ႕(တန္႔ယန္း) ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...