ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး၊ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစ၍ ယာဥ္မ်ား သြားလာခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရ

Monday, 11 March 2013

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး၊ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစ၍ ယာဥ္မ်ား သြားလာခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရ


Photo: လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မႈ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီး၊ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွစ၍ ယာဥ္မ်ား သြားလာခြင့္ျပဳမည္ဟု သိရ

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ သိရသည္။

"ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး ယာဥ္ေတြ ျဖတ္သန္းခြင့္ စျပဳမယ္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ေနာက္မွလုပ္မယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကစ၍ ပႏၷက္တင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တံတားကို တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားသည္ တန္ ၆၀ အထိ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီး ေလးလမ္းသြားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျပလည္ေစရန္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ားဆံုး လမ္းဆံုမ်ားျဖစ္သည့္ လွည္းတန္း၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုတို႔တြင္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအား ေလးလအတြင္းအၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဆံုးတည္ေဆာက္မႈအျဖစ္ လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဆိုးရြားေနေသာ ေရႊဂံုတိုင္ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားကိုလည္း လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားထားသည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားအား ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၊ ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတားအား Capital Development ကုမၸဏီ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားအား FMI ကုမၸဏီတို႔မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref:Eleven Media Groupလွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ လာမည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔မွစ၍ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ သိရသည္။

"ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး ယာဥ္ေတြ ျဖတ္သန္းခြင့္ စျပဳမယ္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုေတာ့ ေနာက္မွလုပ္မယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာန တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကစ၍ ပႏၷက္တင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ အၿပီးသတ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာမွ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တံတားကို တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီကလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားသည္ တန္ ၆၀ အထိ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီး ေလးလမ္းသြားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေျပလည္ေစရန္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ားဆံုး လမ္းဆံုမ်ားျဖစ္သည့္ လွည္းတန္း၊ ေရႊဂံုတိုင္၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆံုတို႔တြင္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအား ေလးလအတြင္းအၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းကတည္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဆံုးတည္ေဆာက္မႈအျဖစ္ လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွ စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဆိုးရြားေနေသာ ေရႊဂံုတိုင္ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားကိုလည္း လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အၿပီးသတ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားထားသည္။

လွည္းတန္းခံုးေက်ာ္တံတားအား ေရႊေတာင္ကုမၸဏီ၊ ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတားအား Capital Development ကုမၸဏီ၊ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားအား FMI ကုမၸဏီတို႔မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref:Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...