ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “၈ ႏွစ္သားက ၆၁ ႏွစ္ သမီးႏွင့္ ဂေဟဆက္”

Monday, 11 March 2013

“၈ ႏွစ္သားက ၆၁ ႏွစ္ သမီးႏွင့္ ဂေဟဆက္”


Photo: “၈ ႏွစ္သားက ၆၁ ႏွစ္ သမီးႏွင့္ ဂေဟဆက္”

ရွာ၀ိန္း (ေတာင္အာဖရိက)၊ မတ္ ၁၁

ကြယ္လြန္သူ ဖိုးေအ၏ ၀ိဥာဥ္ဆႏၵအရ ေတာင္အာဖရိကမွ ၈ ႏွစ္သား ကေလးက ကေလး ၅ ေယာက္မိခင္ ၆၁ ႏွစ္သမီးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္နီလီမက္ဆီလီနားဆိုသူ သူငယ္ေလးက ဖြားေအးအရါယ္ ဟယ္လင္ရွာဘန္ဂူးအမည္ရ အမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အဖိုး၀ိဥာဥ္၏ဆႏၵအရ ရွာပိန္းၿမိဳ႔သားေလး ဆန္နီလက္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ လက္မထပ္လွ်င္ ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သားဖက္မွ ေပါင္ စတာလင္ ၅၀၀ ႏွင့္ သတို႔သမီးဘက္မွ ေပါင္ ၁၀၀၀ လက္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကရာ ၂ လၾကာ္ အခ်ိန္ယူ စီစဥ္ခဲ့ရသည့္ ပြဲႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ေရႊပြဲလာ ၁၀၀ ေရွ႕ေမွာက္ လက္ထပ္လက္စြပ္လဲလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး လူအမ်ားက ယင္းသုိ႔ဂေဟဆက္ျခင္းကုိ မလုိလားၾကေသာ္လည္း ဆုိင္ရာမိသားစုမ်ားကမူ တရားဝင္သေဘာလက္ဆက္ျခင္းမဟုတ္၊ ထုံးလမ္းစဥ္လာအတုိင္း လုပ္ျခင္းဟုဆုိသည့္ " ဆန္နီအဖုိးက လူလူသူသူ မဂၤလာမေဆာင္ဘူးပဲ အနိစၥေရာက္သြားခဲ့တယ္။ သူကခု သတုိ႔သမီးကုိ ခ်စ္တယ္ေလ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ေျမးကုိ လက္ထပ္ခုိင္းခဲ့တာ" ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ဆန္နီလီ မိခင္ကဆုိသည္။ " မိဘဘုိးဘြားေတြ လုပ္ေစခ်င္တာ လုပ္ေပးရရုိး အစဥ္အလာ ရွိပါတယ္၊ ဒါမွ လြန္ေလၿပီးသူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမွာေပါ့" ။

သတုိ႔သမီး၊သတုိ႔သားတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးစရာ မလုိကဲ့သုိ႔ အတူတူေနထုိင္ရန္လည္း မလုိဟုဆုိသည္။ " သတုိ႔သမီးတြင္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္အတြင္းရွိ သားသမီး ၅ ဦးရွိၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ေပါင္းသင္းခဲ့သည့္ ခင္ပြန္းသည္ ကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိေၾကာင္း ဆုိသည္။"

S.T
Ref: Dailymail online
Popularရွာ၀ိန္း (ေတာင္အာဖရိက)၊ မတ္ ၁၁

ကြယ္လြန္သူ ဖိုးေအ၏ ၀ိဥာဥ္ဆႏၵအရ ေတာင္အာဖရိကမွ ၈ ႏွစ္သား ကေလးက ကေလး ၅ ေယာက္မိခင္ ၆၁ ႏွစ္သမီးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္နီလီမက္ဆီလီနားဆိုသူ သူငယ္ေလးက ဖြားေအးအရါယ္ ဟယ္လင္ရွာဘန္ဂူးအမည္ရ အမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

အဖိုး၀ိဥာဥ္၏ဆႏၵအရ ရွာပိန္းၿမိဳ႔သားေလး ဆန္နီလက္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းသို႔ လက္မထပ္လွ်င္ ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကို စိုးရြံ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သားဖက္မွ ေပါင္ စတာလင္ ၅၀၀ ႏွင့္ သတို႔သမီးဘက္မွ ေပါင္ ၁၀၀၀ လက္ဖြဲ႔ခဲ့ၾကရာ ၂ လၾကာ္ အခ်ိန္ယူ စီစဥ္ခဲ့ရသည့္ ပြဲႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

ေရႊပြဲလာ ၁၀၀ ေရွ႕ေမွာက္ လက္ထပ္လက္စြပ္လဲလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး လူအမ်ားက ယင္းသုိ႔ဂေဟဆက္ျခင္းကုိ မလုိလားၾကေသာ္လည္း ဆုိင္ရာမိသားစုမ်ားကမူ တရားဝင္သေဘာလက္ဆက္ျခင္းမဟုတ္၊ ထုံးလမ္းစဥ္လာအတုိင္း လုပ္ျခင္းဟုဆုိသည့္ " ဆန္နီအဖုိးက လူလူသူသူ မဂၤလာမေဆာင္ဘူးပဲ အနိစၥေရာက္သြားခဲ့တယ္။ သူကခု သတုိ႔သမီးကုိ ခ်စ္တယ္ေလ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ေျမးကုိ လက္ထပ္ခုိင္းခဲ့တာ" ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ဆန္နီလီ မိခင္ကဆုိသည္။ " မိဘဘုိးဘြားေတြ လုပ္ေစခ်င္တာ လုပ္ေပးရရုိး အစဥ္အလာ ရွိပါတယ္၊ ဒါမွ လြန္ေလၿပီးသူေတြ စိတ္ခ်မ္းသာမွာေပါ့" ။

သတုိ႔သမီး၊သတုိ႔သားတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးစရာ မလုိကဲ့သုိ႔ အတူတူေနထုိင္ရန္လည္း မလုိဟုဆုိသည္။ " သတုိ႔သမီးတြင္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္၊ ၃၇ ႏွစ္အတြင္းရွိ သားသမီး ၅ ဦးရွိၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ၾကာ ေပါင္းသင္းခဲ့သည့္ ခင္ပြန္းသည္ ကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိေၾကာင္း ဆုိသည္။"

S.T
Ref: Dailymail online
Popular

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...