ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္ေဗြစနစ္သံုး ATM စနစ္မ်ား ေခတ္စားလာမည္

Friday, 1 March 2013

လက္ေဗြစနစ္သံုး ATM စနစ္မ်ား ေခတ္စားလာမည္

Photo: လက္ေဗြစနစ္သံုး ATM စနစ္မ်ား ေခတ္စားလာမည္

ျမန္မာျပည္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ဟီတာခ်ီမွ တီထြင္ လိုက္တဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္ျပီး ပိုလန္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ATM စက္အခ်ိဳ ႔မွာပဲ အသံုးျပဳေနပါေသးတယ္။ 

ဒါက အစပိုင္းမို႔ပါ။ ေနာက္ဆုိရင္ လက္ေဗြစနစ္ ATM စနစ္မ်ား ေရပန္း စားလာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ပံုက Pin ကုဒ္နဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လက္ေဗြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ထိပ္က ေသြးေၾကာလမ္းေၾကာင္းကို မွတ္သားထားျခင္း ျဖစ္ျပီး Scan ဖတ္မွ ကဒ္ပြင့္မယ့္ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ဇာတ္လမ္းေတြထဲကလို လက္ျဖတ္ျပီး သယ္လာလို႔ ကဒ္ဖြင့္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသြးစီးေနတဲ့ လက္အရွင္နဲ႔မွ ပြင့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေလးစား ဖြယ္ရာ နည္းပညာပါပဲ။ နည္းပညာတိုင္းမွာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိစျမဲပါပဲ။ ေပါက္ကရေတြးရရင္ လက္ေလျဖတ္သြားတာမ်ိဳး၊ လက္က မေတာ္တဆေၾကာင့္ ပ်က္သြားတာမ်ိဳးတို႔ဆုိရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ မလဲလို႔ လည္း ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ Secondary Security Layer ကို အသံုးျပဳလို႔ ေငြထုတ္ႏိုင္ ပါေသးတယ္။ ကုဒ္က လူသိရင္သိမယ္။ လက္ေသြးေၾကာကေတာ့ လူတစ္ဦး နဲ႔ တစ္ဦး မတူႏိုင္တဲ့ အရာဆုိေတာ့ လက္ေဗစနစ္သံုး ATM ဟာ ေရပန္း စားလာ အံုးမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)ျမန္မာျပည္မွာ မဟုတ္ေသးပါဘူ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ ဟီတာခ်ီမွ တီထြင္ လိုက္တဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္ျပီး ပိုလန္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ATM စက္အခ်ိဳ ႔မွာပဲ အသံုးျပဳေနပါေသးတယ္။

ဒါက အစပိုင္းမို႔ပါ။ ေနာက္ဆုိရင္ လက္ေဗြစနစ္ ATM စနစ္မ်ား ေရပန္း စားလာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ပံုက Pin ကုဒ္နဲ႔ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ လက္ေဗြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ထိပ္က ေသြးေၾကာလမ္းေၾကာင္းကို မွတ္သားထားျခင္း ျဖစ္ျပီး Scan ဖတ္မွ ကဒ္ပြင့္မယ့္ စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ဇာတ္လမ္းေတြထဲကလို လက္ျဖတ္ျပီး သယ္လာလို႔ ကဒ္ဖြင့္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသြးစီးေနတဲ့ လက္အရွင္နဲ႔မွ ပြင့္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေလးစား ဖြယ္ရာ နည္းပညာပါပဲ။ နည္းပညာတိုင္းမွာကေတာ့ အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိစျမဲပါပဲ။ ေပါက္ကရေတြးရရင္ လက္ေလျဖတ္သြားတာမ်ိဳး၊ လက္က မေတာ္တဆေၾကာင့္ ပ်က္သြားတာမ်ိဳးတို႔ဆုိရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္ မလဲလို႔ လည္း ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါတယ္။

ဒီအတြက္ Secondary Security Layer ကို အသံုးျပဳလို႔ ေငြထုတ္ႏိုင္ ပါေသးတယ္။ ကုဒ္က လူသိရင္သိမယ္။ လက္ေသြးေၾကာကေတာ့ လူတစ္ဦး နဲ႔ တစ္ဦး မတူႏိုင္တဲ့ အရာဆုိေတာ့ လက္ေဗစနစ္သံုး ATM ဟာ ေရပန္း စားလာ အံုးမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techblog
Aung Kham (TSJ team)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...