ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တိုက္တန္းနစ္အပါအဝင္ သေဘၤာသံုးစင္းႏွစ္ျမွဳပ္မွုတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း အသက္မေသသူ

Wednesday, 13 March 2013

တိုက္တန္းနစ္အပါအဝင္ သေဘၤာသံုးစင္းႏွစ္ျမွဳပ္မွုတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း အသက္မေသသူ


Photo: တိုက္တန္းနစ္အပါအဝင္ သေဘၤာသံုးစင္းႏွစ္ျမွဳပ္မွုတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း အသက္မေသသူ
Wednesday, March 13, 2013

Violet Jessop အမည္ရ အိုင္ယာလန္သူ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ တိုက္တန္းနစ္အျပင္ အျခားေသာ နာမည္ၾကီး သေဘၤာ ၂ စင္းႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာပါ အသက္မေသပဲ လြတ္လာသူ ျဖစ္ ပါတယ္။

၁၈၈၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ဖြားပါတယ္။ မိသားစု ဆင္းရဲျပီး ေက်ာင္းျပီးေအာင္ မတက္ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အဂၤလန္ အေျခဆိုက္ နာမည္ၾကီး ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၼဏီ အိုလံပစ္မွာ သူနာျပဳအကူနဲ႔ စားပြဲထိုးလုပ္ဖို႔ေလွ်ာက္ပါတယ္။

၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ RMS Olympic သေဘၤာကို စတက္ျပီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ျဗိတိန္စစ္သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ တိုက္မွုျဖစ္ပြားျပီး သေဘၤာျမွဳပ္လုနီးနီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမ့ယ္ နီးစပ္ရာကမ္းကို ကပ္ႏိုင္ တာ ေၾကာင့္ အားလံုး ေသေဘးမွလြတ္ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း သေဘၤာ ကိုအခ်ိန္အေတာ္ၾကာျပန္ျပင္ရျပီး အိုလံပစ္ သေဘၤာလိုင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ အက္ဆီးဒန္႔ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ (RMS Titanic) ကိုခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ မၾကာပါဘူး။ ေရခဲ ဝင္တိုက္ျပီး လူေပါင္း ၁၅၀၀ ေသတဲ့အထဲမွာလည္း သူမပါပဲ လြတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ တစ္စီး Britannic စစ္ေဆးရံု သေဘၤာမွာ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ဒီမွာက် စစ္သူနာျပဳအေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသေဘၤာလည္း ရန္သူ ေရငုပ္သေဘၤာရဲ ႔ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ႏွစ္ျမွုပ္ျပီး 
လူ ၃၀ ေသပါတယ္။ ၁၀၃၆ ဦးလြတ္ျပီး ယင္းအထဲမွာ သူမ ပါပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကမၻာ့ နာမည္ၾကီး သေဘၤာ သံုးစင္းစလံုး ႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာ သူမ ပါျပီး ၃ စင္းလံုးကေန ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ပါတယ္။ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ မွာတုန္းက အရာရွိတစ္ဦးရဲ ႔ ကေလးကိုခ်ီလို႔ သက္ကယ္ေလွ နံပါတ္ ၁၆ နဲ႔ လြတ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးရံု သေဘၤာမွာကေတာ့ ေရေအာက္ က် ျပီး ဒဏ္ရာရလို႔ အကယ္ဆယ္ ခံရျပီးမွ လြတ္ေျမာက္သြား တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ RMS Olympic က ၾကီးၾကီးမားမား အက္ဆီးဒန္႔ မဟုတ္ လို႔ ေသေဘးမွ လြတ္ျပီး Britannic က ေတာ့ အခ်ိန္မွီ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး စနစ္ေၾကာင့္ လြတ္ပါတယ္။

အထက္တန္းလႊာ ေတြကုိပဲ ဦးစာေပး ကယ္တဲ့ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ ကေန ေသေဘးလြတ္သြား တယ္ဆုိေတာ့ ေသေဘး သံုးခါတိတိမွာ ေသခြင့္ ကံ မၾကံဳေသးပဲ လြတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ Violet Jessop ကို နတ္ဘုရား မ်ား ေစာင့္ေရွာင့္သူလို႔ တင္စားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmarViolet Jessop အမည္ရ အိုင္ယာလန္သူ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ တိုက္တန္းနစ္အျပင္ အျခားေသာ နာမည္ၾကီး သေဘၤာ ၂ စင္းႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာပါ အသက္မေသပဲ လြတ္လာသူ ျဖစ္ ပါတယ္။

၁၈၈၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ဖြားပါတယ္။ မိသားစု ဆင္းရဲျပီး ေက်ာင္းျပီးေအာင္ မတက္ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အဂၤလန္ အေျခဆိုက္ နာမည္ၾကီး ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၼဏီ အိုလံပစ္မွာ သူနာျပဳအကူနဲ႔ စားပြဲထိုးလုပ္ဖို႔ေလွ်ာက္ပါတယ္။

၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ RMS Olympic သေဘၤာကို စတက္ျပီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ျဗိတိန္စစ္သေဘၤာတစ္စီးနဲ႔ တိုက္မွုျဖစ္ပြားျပီး သေဘၤာျမွဳပ္လုနီးနီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမ့ယ္ နီးစပ္ရာကမ္းကို ကပ္ႏိုင္ တာ ေၾကာင့္ အားလံုး ေသေဘးမွလြတ္ပါတယ္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း သေဘၤာ ကိုအခ်ိန္အေတာ္ၾကာျပန္ျပင္ရျပီး အိုလံပစ္ သေဘၤာလိုင္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ အက္ဆီးဒန္႔ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ (RMS Titanic) ကိုခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ မၾကာပါဘူး။ ေရခဲ ဝင္တိုက္ျပီး လူေပါင္း ၁၅၀၀ ေသတဲ့အထဲမွာလည္း သူမပါပဲ လြတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ တစ္စီး Britannic စစ္ေဆးရံု သေဘၤာမွာ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပါတယ္။ ဒီမွာက် စစ္သူနာျပဳအေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းသေဘၤာလည္း ရန္သူ ေရငုပ္သေဘၤာရဲ ႔ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ႏွစ္ျမွုပ္ျပီး
လူ ၃၀ ေသပါတယ္။ ၁၀၃၆ ဦးလြတ္ျပီး ယင္းအထဲမွာ သူမ ပါပါတယ္။

ဒီေတာ့ ကမၻာ့ နာမည္ၾကီး သေဘၤာ သံုးစင္းစလံုး ႏွစ္ျမွဳပ္မွုမွာ သူမ ပါျပီး ၃ စင္းလံုးကေန ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ပါတယ္။ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ မွာတုန္းက အရာရွိတစ္ဦးရဲ ႔ ကေလးကိုခ်ီလို႔ သက္ကယ္ေလွ နံပါတ္ ၁၆ နဲ႔ လြတ္သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးရံု သေဘၤာမွာကေတာ့ ေရေအာက္ က် ျပီး ဒဏ္ရာရလို႔ အကယ္ဆယ္ ခံရျပီးမွ လြတ္ေျမာက္သြား တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ RMS Olympic က ၾကီးၾကီးမားမား အက္ဆီးဒန္႔ မဟုတ္ လို႔ ေသေဘးမွ လြတ္ျပီး Britannic က ေတာ့ အခ်ိန္မွီ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး စနစ္ေၾကာင့္ လြတ္ပါတယ္။

အထက္တန္းလႊာ ေတြကုိပဲ ဦးစာေပး ကယ္တဲ့ တိုက္တန္းနစ္ သေဘၤာ ကေန ေသေဘးလြတ္သြား တယ္ဆုိေတာ့ ေသေဘး သံုးခါတိတိမွာ ေသခြင့္ ကံ မၾကံဳေသးပဲ လြတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ Violet Jessop ကို နတ္ဘုရား မ်ား ေစာင့္ေရွာင့္သူလို႔ တင္စားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...