ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပူေဖာင္းလူသား ေဆးကုသေပးမည့္ သူကို ရွာေဖြ

Tuesday, 12 March 2013

ပူေဖာင္းလူသား ေဆးကုသေပးမည့္ သူကို ရွာေဖြ

ပူေဖာင္းလူသား ေဆးကုသေပးမည့္ သူကို ရွာေဖြ

Tuesday 5th February 2013

အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ပူေဖာင္းလူသားဟု အမည္တြင္ေနသည့္ Wisnu Chandra အမည္ရွိ အသက္ ၅၇ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ သူ၏ ခႏၵာကိုယ္ ျပင္ပတြင္ အသားပိုမ်ားျဖင့္ ရုပ္ဆိုးေနျခင္းအား ခြဲစိတ္လိုသည့္အတြက္ အလွဴရွင္ ရွာေဖြလ်က္ရွိေနေၾကာင္း The Learning Channel တြင္ တစ္နာရီစာ documentary ထုတ္လႊင့္ တင္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၁၉ႏွစ္ အရြယ္မွ စတင္ကာ အေရျပားတြင္ အသားပိုမ်ား စတင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အေရအတြက္လည္း မ်ားျပားလာၿပီး အရြယ္အစားမ်ားပါ ၾကီးမားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပင္ပေလာကအတြင္း သြားလာလႈပ္ရွားရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိၿပီး မိမိ သားသမီးမ်ားမွလည္း သူတို႔ထံ အဆိုပါ ေရာဂါ ကူးစက္မည္လားဟူသည့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရျပား ဆရာ၀န္မွ Wisnu ၏ အေရျပားေပၚမွ အဖုအက်ိတ္မ်ားမွ အာရုံခံစနစ္ nervous system ပုံမွန္ မဟုတ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ မူမမွန္သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ Nanik Tri Haryani ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီး (၄)ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။

RND:  :13.3.2013
အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံတြင္ ပူေဖာင္းလူသားဟု အမည္တြင္ေနသည့္ Wisnu Chandra အမည္ရွိ အသက္ ၅၇ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ သူ၏ ခႏၵာကိုယ္ ျပင္ပတြင္ အသားပိုမ်ားျဖင့္ ရုပ္ဆိုးေနျခင္းအား ခြဲစိတ္လိုသည့္အတြက္ အလွဴရွင္ ရွာေဖြလ်က္ရွိေနေၾကာင္း The Learning Channel တြင္ တစ္နာရီစာ documentary ထုတ္လႊင့္ တင္ျပခဲ့သည္။ အသက္ ၁၉ႏွစ္ အရြယ္မွ စတင္ကာ အေရျပားတြင္ အသားပိုမ်ား စတင္ထြက္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အေရအတြက္လည္း မ်ားျပားလာၿပီး အရြယ္အစားမ်ားပါ ၾကီးမားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပင္ပေလာကအတြင္း သြားလာလႈပ္ရွားရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိၿပီး မိမိ သားသမီးမ်ားမွလည္း သူတို႔ထံ အဆိုပါ ေရာဂါ ကူးစက္မည္လားဟူသည့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရျပား ဆရာ၀န္မွ Wisnu ၏ အေရျပားေပၚမွ အဖုအက်ိတ္မ်ားမွ အာရုံခံစနစ္ nervous system ပုံမွန္ မဟုတ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ မူမမွန္သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ Nanik Tri Haryani ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သားသမီး (၄)ဦး ထြန္းကားခဲ့သည္။
 
 
Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...