ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဂ်ာ္ဒန္ရွိ ဆႏၵျပျမန္မာလုပ္သားအခ်ိဳ ႔ ေလွ်ာ္ေႀကးေပး၍ အိမ္ျပန္ရမည္

Wednesday, 13 March 2013

ေဂ်ာ္ဒန္ရွိ ဆႏၵျပျမန္မာလုပ္သားအခ်ိဳ ႔ ေလွ်ာ္ေႀကးေပး၍ အိမ္ျပန္ရမည္


Photo: ေဂ်ာ္ဒန္ရွိ ဆႏၵျပျမန္မာလုပ္သားအခ်ိဳ ႔ ေလွ်ာ္ေႀကးေပး၍ အိမ္ျပန္ရမည္
Wednesday, March 13, 2013

ေဂ်ာ္ဒန္ CMJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ ျမန္မာသို႔ျပန္မည့္ လုပ္သက္ ၃ နွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ဆႏၵျပလုပ္သားတို႔ ေနထိုင္ခြင့္စရိတ္အျဖစ္တစ္လ လွ်င္ ၇၂ ကန္ေဒၚလာ ေပးေလွ်ာ္ႀကရမည္ ဟု ဆႏၵျပလုပ္သားတို႔ ထံမွသိရသည္။

"ေနထိုင္ခြင့္စရိတ္လို႔ေျပာတယ္။က်မကေတာ့ ၉ လစာေလာက္ေလွ်ာ္ရမယ္။ မေလွ်ာ္နိုင္ျပန္ဆင္းပဲ။"ဟု တစ္လလွ်င္ ကန္ ေဒၚလာ ၁၅၅ ျဖင့္ ထိုစက္ရံု၌ နွစ္နွစ္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ မၾကာမီျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္လာမည့္ ဆႏၵျပ အလုပ္သမ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္ရံုနွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္အရ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၃နွစ္ အနည္းဆံုးလုပ္ကိုင္ရ မည္ျဖစ္ျပီး၊သတ္မွတ္ ကာလ အတြင္း လုပ္သားထံမွ တစ္လလွ်င္ ဖူလံုေရးစရိတ္နွင့္ စုေငြစက္ရံုမွျဖတ္ေတာက္ေႀကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာ လမျပည့္ ဘဲျပန္ ပါက ထိုေငြမ်ားထဲမွ ေလယာဥ္စ၇ိတ္နွင့္
ေနထိုင္စရိတ္ျပန္လည္နုတ္ယူျပီး က်န္ေငြသာရရွိမည္ျဖစ္ကာ မက်န္က လုပ္သားမွထပ္စိုက္ေပးေလွ်ာ္၇မည္ဟုသိရသည္။

ျမန္မာလုပ္သား ၁၃၀၀ေက်ာ္သည္ အေျခခံလုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္
ေဒၚလာ ၁၅၅ မွ ၂၀၀ အထိ တုိးျမုင့္ရန္၊ လူမ်ိဳးေရး မခြဲျခားဘဲ တန္းတူ ညီမွ်ဆက္ဆံရန္ ၊ျမန္မာတို႔၏အစားအေသာက္ကို ျမန္မာတို႔နွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ က်မ္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ေက်ြးရန္ စသည့္အခ်က္တို႔ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ္မ၀င္ဘဲ ၁၄ ရက္ကတည္းပင္ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ ေတာင္းဆိုခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲမွ လခတိုးျမင့္ေပး၇န္ကိစၥကိုေဆာင္ရြက္
ေပးေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း မရခဲ့၍ အခ်ိဳ ႔မွာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပေန ဆဲျဖစ္ျပီး၊ တခ်ိဳ႔မွာ ေနရပ္ ျမန္မာျပည္ သို႔ ေလွ်ာ္ေႀကးေပး၍
ယခုအပတ္မွ စတင္ျပန္ႀကျပီျဖစ္ျပီး လုပ္သက္ သံုးနွစ္၊ ေလးနွစ္ေက်ာ္ ရွိလုပ္သား ၃၀၀ ခန္႔မွာေတာ့ အလုပ္ျပန္ဆင္းေန ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ရံုမွ လစာတိုးျမင့္လိုက္ေႀကာင္းကို ယခုလ ၈ ရက္က စက္ရံုအလုပ္သမားအေဆာင္မ်ားတြင္ ေႀကျငာစာ ကပ္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လုပ္သက္ တစ္နွစ္ရွိသူမွာ လခတစ္လ ၁၆၄ ကန္ေဒၚလာ၊လုပ္သက္နွစ္နွစ္မွာ ၁၇၁ ေဒၚလာ၊လုပ္သက္ သံုးနွစ္မွာ ၁၇၉ ကန္ေဒၚလာ၊လုပ္သက္ ေလးနွစ္ ၁၈၆ ေဒၚလာ၊လုပ္သက္ ငါးနွစ္လွ်င္ ၁၉၄ ေဒၚလာအျဖစ္ တိုးျမင့္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"နွစ္အလိုက္တိုးသြားတာတရား၀င္စာခ်ဳပ္နဲ့ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊နွစ္ႀကီးသမား
ေတြပဲအလုပ္ျပန္ဆင္းတာမ်ားတယ္။"ဟုဆႏၵလုပ္သား တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးေျဖရွင္းရန္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္မႈးအဆင့္ရွိတာ၀န္ ရွိသူ နွစ္ဦးမွာမႀကာမီ လာေရာက္
မည္ဆို၍ ဆႏၵျပလုပ္သားတို႔ မွာေတြဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္လည္း
ေစာင့္ေမ်ာ္ ေနႀကသည္။

ထိူဆႏၵျပလုပ္သား မ်ားထဲမွာ ၆ဦး မွာယခုအပတ္တနလၤာေန႔တြင္ စတင္ျပန္လာျပီျဖစ္ျပီး လုပ္သား ၈၀၀ ခန္႔မွာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပေနျပီး မႀကာမီျပန္လာရန္ ျပင္ဆင္ေနႀကေႀကာင္းသိရသည္။ 

PN 018
Popular Myanmar News Journalေဂ်ာ္ဒန္ CMJ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ ျမန္မာသို႔ျပန္မည့္ လုပ္သက္ ၃ နွစ္ မျပည့္ေသးသည့္ ဆႏၵျပလုပ္သားတို႔ ေနထိုင္ခြင့္စရိတ္အျဖစ္တစ္လ လွ်င္ ၇၂ ကန္ေဒၚလာ ေပးေလွ်ာ္ႀကရမည္ ဟု ဆႏၵျပလုပ္သားတို႔ ထံမွသိရသည္။

"ေနထိုင္ခြင့္စရိတ္လို႔ေျပာတယ္။က်မကေတာ့ ၉ လစာေလာက္ေလွ်ာ္ရမယ္။ မေလွ်ာ္နိုင္ျပန္ဆင္းပဲ။"ဟု တစ္လလွ်င္ ကန္ ေဒၚလာ ၁၅၅ ျဖင့္ ထိုစက္ရံု၌ နွစ္နွစ္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ မၾကာမီျမန္မာနိုင္ငံသို႔ျပန္လာမည့္ ဆႏၵျပ အလုပ္သမ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

စက္ရံုနွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီခ်က္အရ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ၃နွစ္ အနည္းဆံုးလုပ္ကိုင္ရ မည္ျဖစ္ျပီး၊သတ္မွတ္ ကာလ အတြင္း လုပ္သားထံမွ တစ္လလွ်င္ ဖူလံုေရးစရိတ္နွင့္ စုေငြစက္ရံုမွျဖတ္ေတာက္ေႀကာင္း၊ သတ္မွတ္ကာ လမျပည့္ ဘဲျပန္ ပါက ထိုေငြမ်ားထဲမွ ေလယာဥ္စ၇ိတ္နွင့္
ေနထိုင္စရိတ္ျပန္လည္နုတ္ယူျပီး က်န္ေငြသာရရွိမည္ျဖစ္ကာ မက်န္က လုပ္သားမွထပ္စိုက္ေပးေလွ်ာ္၇မည္ဟုသိရသည္။

ျမန္မာလုပ္သား ၁၃၀၀ေက်ာ္သည္ အေျခခံလုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္
ေဒၚလာ ၁၅၅ မွ ၂၀၀ အထိ တုိးျမုင့္ရန္၊ လူမ်ိဳးေရး မခြဲျခားဘဲ တန္းတူ ညီမွ်ဆက္ဆံရန္ ၊ျမန္မာတို႔၏အစားအေသာက္ကို ျမန္မာတို႔နွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ က်မ္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္စြာ ခ်က္ျပဳတ္ေက်ြးရန္ စသည့္အခ်က္တို႔ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ္မ၀င္ဘဲ ၁၄ ရက္ကတည္းပင္ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ ေတာင္းဆိုခဲျ့ခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားထဲမွ လခတိုးျမင့္ေပး၇န္ကိစၥကိုေဆာင္ရြက္
ေပးေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း မရခဲ့၍ အခ်ိဳ ႔မွာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပေန ဆဲျဖစ္ျပီး၊ တခ်ိဳ႔မွာ ေနရပ္ ျမန္မာျပည္ သို႔ ေလွ်ာ္ေႀကးေပး၍
ယခုအပတ္မွ စတင္ျပန္ႀကျပီျဖစ္ျပီး လုပ္သက္ သံုးနွစ္၊ ေလးနွစ္ေက်ာ္ ရွိလုပ္သား ၃၀၀ ခန္႔မွာေတာ့ အလုပ္ျပန္ဆင္းေန ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ရံုမွ လစာတိုးျမင့္လိုက္ေႀကာင္းကို ယခုလ ၈ ရက္က စက္ရံုအလုပ္သမားအေဆာင္မ်ားတြင္ ေႀကျငာစာ ကပ္၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး လုပ္သက္ တစ္နွစ္ရွိသူမွာ လခတစ္လ ၁၆၄ ကန္ေဒၚလာ၊လုပ္သက္နွစ္နွစ္မွာ ၁၇၁ ေဒၚလာ၊လုပ္သက္ သံုးနွစ္မွာ ၁၇၉ ကန္ေဒၚလာ၊လုပ္သက္ ေလးနွစ္ ၁၈၆ ေဒၚလာ၊လုပ္သက္ ငါးနွစ္လွ်င္ ၁၉၄ ေဒၚလာအျဖစ္ တိုးျမင့္ေပးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

"နွစ္အလိုက္တိုးသြားတာတရား၀င္စာခ်ဳပ္နဲ့ေတာ့မဟုတ္ဘူး၊နွစ္ႀကီးသမား
ေတြပဲအလုပ္ျပန္ဆင္းတာမ်ားတယ္။"ဟုဆႏၵလုပ္သား တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံရွိ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးေျဖရွင္းရန္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္မႈးအဆင့္ရွိတာ၀န္ ရွိသူ နွစ္ဦးမွာမႀကာမီ လာေရာက္
မည္ဆို၍ ဆႏၵျပလုပ္သားတို႔ မွာေတြဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရန္လည္း
ေစာင့္ေမ်ာ္ ေနႀကသည္။

ထိူဆႏၵျပလုပ္သား မ်ားထဲမွာ ၆ဦး မွာယခုအပတ္တနလၤာေန႔တြင္ စတင္ျပန္လာျပီျဖစ္ျပီး လုပ္သား ၈၀၀ ခန္႔မွာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပေနျပီး မႀကာမီျပန္လာရန္ ျပင္ဆင္ေနႀကေႀကာင္းသိရသည္။

PN 018
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...