ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံတြင္ ေရာဂါပိုး ပါဝင္ေနေသာ ဝက္သားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သူ ၄၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

Friday, 15 March 2013

တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံတြင္ ေရာဂါပိုး ပါဝင္ေနေသာ ဝက္သားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သူ ၄၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္


Photo: တ႐ုတ္ႏုိ္င္ငံတြင္ ေရာဂါပိုး ပါဝင္ေနေသာ ဝက္သားမ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သူ ၄၆ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ ထားရသည့္ ဝက္မ်ားမွ အသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ စီမံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံ ၄၆ ဦးကို ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း
က်ီက်န္းျပည္နယ္ တရား႐ံုးက မတ္ ၁၃ ရက္ တြင္  ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လမွ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း တစ္ရပ္တြင္ မတ္ ၁၃ ရက္က ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ ထားရသည့္ အဆိုပါ ဝက္မ်ားကို တရားမဝင္ ဝယ္ယူ သတ္ျဖတ္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အဓိက တရားခံ က်န္းရွင္းပင္းအား ေထာင္ ဒဏ္ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ယြမ္ ၈ဝဝဝဝဝ ေပးေဆာင္ရန္ တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္လင္း ျပည္သူ႕ တရား႐ံုး ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

က်န္းထံသို႔ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ဝက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အျခား ၄၅ ဦးႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေစ်းသည္မ်ား ကိုလည္း တရား႐ံုးက မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဝက္မ်ားကို တရားမဝင္ ဝယ္ယူ သတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေရာဂါပိုးမ်ား ပါဝင္ေသာ ဝက္သားမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၂  အထိိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ စီမံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ဝမ္လင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႕ လံုၿခံဳေရး ဌာနက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ခံေစရန္ စီမံထားသည့္ ေရာဂါပိုး ပါဝင္ေသာ ဝက္သား ၆၂၁၈ ကီလိုဂရမ္ကို သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ၿပီး ယင္းဝက္သားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးက ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ ထားရသည့္ ဝက္မ်ားမွ အသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ စီမံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံ ၄၆ ဦးကို ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း
က်ီက်န္းျပည္နယ္ တရား႐ံုးက မတ္ ၁၃ ရက္ တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လမွ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲခန္႔ အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္း တစ္ရပ္တြင္ မတ္ ၁၃ ရက္က ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံ ထားရသည့္ အဆိုပါ ဝက္မ်ားကို တရားမဝင္ ဝယ္ယူ သတ္ျဖတ္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အဓိက တရားခံ က်န္းရွင္းပင္းအား ေထာင္ ဒဏ္ ေျခာက္ႏွစ္ခြဲ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ယြမ္ ၈ဝဝဝဝဝ ေပးေဆာင္ရန္ တရား႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္လင္း ျပည္သူ႕ တရား႐ံုး ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

က်န္းထံသို႔ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ဝက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အျခား ၄၅ ဦးႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ ေစ်းသည္မ်ား ကိုလည္း တရား႐ံုးက မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေသာ ဝက္မ်ားကို တရားမဝင္ ဝယ္ယူ သတ္ျဖတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေရာဂါပိုးမ်ား ပါဝင္ေသာ ဝက္သားမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ မွ ၂ဝ၁၂ အထိိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ စီမံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ဝမ္လင္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႕ လံုၿခံဳေရး ဌာနက စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ခံေစရန္ စီမံထားသည့္ ေရာဂါပိုး ပါဝင္ေသာ ဝက္သား ၆၂၁၈ ကီလိုဂရမ္ကို သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ၿပီး ယင္းဝက္သားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ံုးက ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...