ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မြန္ႏွင့္ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ျပည့္တန္ဆာ အႏွိပ္ခန္း အား ဖမ္းဆီးျပီး ခံ၀န္ျဖင့္ျပန္လႊတ္

Friday, 15 March 2013

မြန္ႏွင့္ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ျပည့္တန္ဆာ အႏွိပ္ခန္း အား ဖမ္းဆီးျပီး ခံ၀န္ျဖင့္ျပန္လႊတ္


Photo: မြန္ႏွင့္ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ျပည့္တန္ဆာ အႏွိပ္ခန္း အား ဖမ္းဆီးျပီး ခံ၀န္ျဖင့္ျပန္လႊတ္ 
Friday, March 15, 2013

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္သာယာ ရပ္ကြက္ရွိ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရားမ၀င္ အႏွိပ္ခန္းအမည္ခံ ျပည့္တန္ဆာခန္း 
မ်ား အား ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပူးေပါင္းအင္အား
၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ၁၄-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညကိုးနာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းဆီးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဆိုင္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ၀ိတ္တာ ေယာက်ၤားေလးမ်ား၊ 
အႏွိပ္သမမ်ားအျပင္ လာေရာက္ေပ်ာ္ပါးသူ ဧည့္သည္မ်ားကိုပါ 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ထိုေန႔ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ခံ၀န္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားသူအားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အႏွိပ္ခန္းအမည္ခံ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား 
မ်ားျပားစြာ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီးျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီး 
အေရးယူမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး မျဖစ္မေန ဖမ္းဆီးအေရးယူရာတြင္
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆိုင္မ်ားကိုခံ၀န္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ အျခားေသာအရပ္သား 
ဆိုင္မ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ ပိတ္သိမ္းေစၿပီးမွအဖမ္းျပျခင္း၊ 
စတိဒဏ္ေငြခ်အေရးယူကာ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

MLM Media Group
Credit To : Thit Htoo Lwinမြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳင္သာယာ ရပ္ကြက္ရွိ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္
လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရားမ၀င္ အႏွိပ္ခန္းအမည္ခံ ျပည့္တန္ဆာခန္း
မ်ား အား ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပူးေပါင္းအင္အား
၅၀ ခန္႔ျဖင့္ ၁၄-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညကိုးနာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ လက္ပူးလက္ၾကပ္ဖမ္းဆီးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဆိုင္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ၀ိတ္တာ ေယာက်ၤားေလးမ်ား၊
အႏွိပ္သမမ်ားအျပင္ လာေရာက္ေပ်ာ္ပါးသူ ဧည့္သည္မ်ားကိုပါ
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ထိုေန႔ည ၁၂ နာရီအခ်ိန္၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ခံ၀န္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး
ေခၚေဆာင္သြားသူအားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အႏွိပ္ခန္းအမည္ခံ ျပည့္တန္ဆာခန္းမ်ား
မ်ားျပားစြာ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီးျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီး
အေရးယူမႈမရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး မျဖစ္မေန ဖမ္းဆီးအေရးယူရာတြင္
လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဆိုင္မ်ားကိုခံ၀န္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ အျခားေသာအရပ္သား
ဆိုင္မ်ားကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ ပိတ္သိမ္းေစၿပီးမွအဖမ္းျပျခင္း၊
စတိဒဏ္ေငြခ်အေရးယူကာ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

MLM Media Group
Credit To : Thit Htoo Lwin

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...