ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဘာ္ဒါေဆာင္ မီးေလာင္

Sunday, 10 March 2013

ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဘာ္ဒါေဆာင္ မီးေလာင္


Photo: ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဘာ္ဒါေဆာင္ မီးေလာင္

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ မင္းလမ္းသြယ္ႏွင့္ ႏြယ္သာဂီ လမ္းသြယ္ေထာင့္ အမွတ္ (၂၉/၅၆) အလ်ားေပ ၆ဝ၊ အနံ ေပ ၆ဝ အခန္းေပါင္း ၂၈ ခန္းပါ ဧရာဝတီ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု ကုမၸဏီ၏ အမ်ဳိးသမီး ၁၃၂ ဦး ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ သစ္သား၊ အုတ္ညႇပ္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲက မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါ ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ေစာဝင္းသည္ ျခင္ေဆးေခြ ထြန္းၿပီး စက္႐ံုသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ျခင္ေဆးေခြသည္ ၾကမ္းျပင္ကို မီးကူးဆက္ၿပီး အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး မီးေလာင္ ကြၽမ္းခဲ့သည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္း မႈတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ တို႔သည္ မီးသတ္ယာဥ္ ၂၆ စီးႏွင့္ အျခားယာဥ္မ်ား၊ သေႏၶမီးသတ္ ၈ဝ ဦး၊ အရန္မီးသတ္ ၁ဝဝ ဦးတို႔ျဖင့္ စုေပါင္း ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ မီးထိန္း ႏိုင္ခဲဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ မီးလံုးဝ ၿငိႇမ္းသတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာသို႔ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္မိုးႏွင့္ ဦးစီး မွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ဧရာဝတီ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု ကုမၸဏီမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားက လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ မင္းလမ္းသြယ္ႏွင့္ ႏြယ္သာဂီ လမ္းသြယ္ေထာင့္ အမွတ္ (၂၉/၅၆) အလ်ားေပ ၆ဝ၊ အနံ ေပ ၆ဝ အခန္းေပါင္း ၂၈ ခန္းပါ ဧရာဝတီ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု ကုမၸဏီ၏ အမ်ဳိးသမီး ၁၃၂ ဦး ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ သစ္သား၊ အုတ္ညႇပ္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္တြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲက မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါ ေန႔တြင္ ေဒၚခင္ေစာဝင္းသည္ ျခင္ေဆးေခြ ထြန္းၿပီး စက္႐ံုသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ရာ ျခင္ေဆးေခြသည္ ၾကမ္းျပင္ကို မီးကူးဆက္ၿပီး အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး မီးေလာင္ ကြၽမ္းခဲ့သည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္း မႈတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ တို႔သည္ မီးသတ္ယာဥ္ ၂၆ စီးႏွင့္ အျခားယာဥ္မ်ား၊ သေႏၶမီးသတ္ ၈ဝ ဦး၊ အရန္မီးသတ္ ၁ဝဝ ဦးတို႔ျဖင့္ စုေပါင္း ၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ရာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ မီးထိန္း ႏိုင္ခဲဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ မီးလံုးဝ ၿငိႇမ္းသတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာသို႔ ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္မိုးႏွင့္ ဦးစီး မွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ဧရာဝတီ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံု ကုမၸဏီမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားက လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...