ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေၾကးညိဳေရာင္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ရရွိ

Wednesday, 13 March 2013

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေၾကးညိဳေရာင္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား တူးေဖာ္ရရွိ

ေပက်င္း မတ္ ၁၂
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ေပါင္းက်ီၿမိဳ႕ရွိ ရွီဂူရွန္ ေတာင္မွ တူးေဖာ္ရရွိသည့္  ေၾကးညိဳေရာင္ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားသည္ ေရွးေခတ္ စစ္သည္မ်ား ဝတ္ဆင္ေသာ သံခ်ပ္ကာ အက်ႌမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္း တူးေဖာ္ ရရွိခဲ့ေသာ အႏုပညာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ သက္တမ္း ရွိသည္ဟု ယူဆရေသာ ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းတြင္ ဝတ္ဆင္သည့္ ေၾကး ညိဳေရာင္ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ ႏွစ္ခုႏွင့္ ေပါင္တြင္ ဝတ္ဆင္သည့္  ခ်ပ္ဝတ္ တန္ဆာ တစ္ခုတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္ မ်ားက မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၎ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ားအား ဘာအုိဂ်ီၿမိဳ႕ ရွီဂူရွန္ ေတာင္ေပၚရွိ အုတ္ဂူ တစ္ခုမွ တူးေဖာ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ ပစၥည္းမ်ားသည္ (ဘီစီ ၁ဝ၄၆ မွ ဘီစီ ၇၇၁) အတြင္း စိုးစံခဲ့သည့္ အေနာက္ဘက္ က်ဴမင္းဆက္မွ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေျပာၾကားထားသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေရွးေဟာင္း အႏုပညာ ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေစာပိုင္း စစ္သမုိင္းတြင္ လုိအပ္ေနေသာ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ တင္းေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္မင္းဆက္ အုပ္စုိးမႈ မတုိင္မီက မင္းဆက္မ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္းသည္ ရွားပါးေၾကာင္း တူးေဖာ္ေရး အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ လ်ဳိကြၽမ္ေရွက ေျပာၾကားခဲ့သည္။  
by- .myawady.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...