ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လသားကေလးငယ္ ဓာတုအဆိပ္သင့္

Monday, 4 March 2013

ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လသားကေလးငယ္ ဓာတုအဆိပ္သင့္


Photo: ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ လသားကေလးငယ္ ဓာတုအဆိပ္သင့္

March 4, 2013

ရန္ကုန္တိုင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ကပ်ဥ္႐ိုေက်းရြာ၊ ဓမၼာ႐ံုေက်ာင္းလမ္းေန ဦးသိန္းညႊန္႔ဦး၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးတို႔၏ ေလးလသားအ ရြယ္ကေလးငယ္မွာ အိမ္ေဘးၾကက္ၿခံမွျဖန္းသည့္ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ဓာတုအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ သည့္ လကၡဏာရွိေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ၎လမ္းေန ၿခံအမွတ္ ၁၄/၆၀ရွိ ဦးေအာင္သန္းပိုင္ ၾကက္ၿခံမွ ၾကက္မ်ား ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး ေသေၾက သျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္ (တနလၤာ)ေန႔တြင္ ၾကက္ၿခံကို ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းခဲ့သည္။

ေနာက္တေန႔ (အဂၤါေန႔)တြင္ ၾကက္ၿခံအနီးရွိ ဦးသိန္းညႊန္႔ဦး၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး
တို႔၏ သားေလး ေမာင္သက္မင္း ေအး၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ အျပာစိမ္းကြက္မ်ား ထြက္ေပၚလာကာ ရန္ကင္း ကေလးအထူးကု ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ ကုသရာ ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးက ကေလးတြင္ ေသြးဓာတ္သံုးခု ပံုမွန္ မရွိေတာ့ဘဲ ဤၾကက္ၿခံေၾကာင့္ ဓာတုအဆိပ္သင့္မႈ ၇၅% ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ေနာက္ ၂၀ရက္ေန႔ (ဗုဒၶဟူး)ေန႔တြင္ ယင္းၾကက္ၿခံသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ တိရိစၦာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနမွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ၾကက္ၿခံ ညစ္ပတ္ သည္ဟု သာေျပာၿပီး မည္သို႔မွ် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ျပန္သြားခဲ့ သျဖင့္ ၾကက္ၿခံပိုင္ရွင္က ကေလး ငယ္၏ ေရာဂါမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္ဟု ေျပာဆိုသည္ သာမက ၾကက္ၿခံကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ကိုလည္း ေမာင္း ထုတ္ခဲ့သည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးငယ္၏ ဖခင္ ဦးသိန္းညႊန္႔ဦးက ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအား သြားေရာက္တိုင္ တန္းရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးက “ခင္ဗ်ားတို႔ကို ၾကက္ဥနဲ႔ ပိတ္ေပါက္တာမွ မဟုတ္တာဘဲဗ်ာ” ဟုသာ
ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

ဤၾကက္ၿခံသည္ ရြာလယ္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းၿပီး ေရာဂါ
ဘယမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြား ႏုိင္သျဖင့္ ၾကက္ၿခံကို ေျပာင္းေရႊ႕ေစ လိုေၾကာင္း ကပ်ဥ္႐ို ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

KIC (Karen Information Center)ရန္ကုန္တိုင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ကပ်ဥ္႐ိုေက်းရြာ၊ ဓမၼာ႐ံုေက်ာင္းလမ္းေန ဦးသိန္းညႊန္႔ဦး၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးတို႔၏ ေလးလသားအ ရြယ္ကေလးငယ္မွာ အိမ္ေဘးၾကက္ၿခံမွျဖန္းသည့္ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ဓာတုအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ သည့္ လကၡဏာရွိေၾကာင္း ဆရာ၀န္မွ မွတ္ခ်က္ခ် ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ၎လမ္းေန ၿခံအမွတ္ ၁၄/၆၀ရွိ ဦးေအာင္သန္းပိုင္ ၾကက္ၿခံမွ ၾကက္မ်ား ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီး ေသေၾက သျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္ (တနလၤာ)ေန႔တြင္ ၾကက္ၿခံကို ပိုးသတ္ေဆး ျဖန္းခဲ့သည္။

ေနာက္တေန႔ (အဂၤါေန႔)တြင္ ၾကက္ၿခံအနီးရွိ ဦးသိန္းညႊန္႔ဦး၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး
တို႔၏ သားေလး ေမာင္သက္မင္း ေအး၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ အျပာစိမ္းကြက္မ်ား ထြက္ေပၚလာကာ ရန္ကင္း ကေလးအထူးကု ေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ ကုသရာ ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးက ကေလးတြင္ ေသြးဓာတ္သံုးခု ပံုမွန္ မရွိေတာ့ဘဲ ဤၾကက္ၿခံေၾကာင့္ ဓာတုအဆိပ္သင့္မႈ ၇၅% ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ေနာက္ ၂၀ရက္ေန႔ (ဗုဒၶဟူး)ေန႔တြင္ ယင္းၾကက္ၿခံသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ တိရိစၦာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနမွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးရာ ၾကက္ၿခံ ညစ္ပတ္ သည္ဟု သာေျပာၿပီး မည္သို႔မွ် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ျပန္သြားခဲ့ သျဖင့္ ၾကက္ၿခံပိုင္ရွင္က ကေလး ငယ္၏ ေရာဂါမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ မဆိုင္ဟု ေျပာဆိုသည္ သာမက ၾကက္ၿခံကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ကိုလည္း ေမာင္း ထုတ္ခဲ့သည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးငယ္၏ ဖခင္ ဦးသိန္းညႊန္႔ဦးက ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအား သြားေရာက္တိုင္ တန္းရာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးက “ခင္ဗ်ားတို႔ကို ၾကက္ဥနဲ႔ ပိတ္ေပါက္တာမွ မဟုတ္တာဘဲဗ်ာ” ဟုသာ
ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။

ဤၾကက္ၿခံသည္ ရြာလယ္တြင္ ရွိေနသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းၿပီး ေရာဂါ
ဘယမ်ား ကူးစက္ျပန္႔ပြား ႏုိင္သျဖင့္ ၾကက္ၿခံကို ေျပာင္းေရႊ႕ေစ လိုေၾကာင္း ကပ်ဥ္႐ို ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

KIC (Karen Information Center)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...