ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တကၠစီအငွားယာဥ္ေပၚပါ သိန္းေလးဆယ္ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္

Sunday, 24 March 2013

တကၠစီအငွားယာဥ္ေပၚပါ သိန္းေလးဆယ္ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္

Photo: တကၠစီအငွားယာဥ္ေပၚပါ သိန္းေလးဆယ္ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ေပးအပ္

ရန္ကုန္ ၊ ၂၅-၃-၂၀၁၃

သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာ ဆုိ႐ုိးစကား ႏွင့္အညီ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ ေနၾကရသည့္ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသၿပီး တာ၀န္သိ သစၥာရွိ ျပည္သူမ်ား သည္လည္း မ်ားစြာ ပါ၀င္လ်က္ ရွိရာ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အၿငိမ္းစား တစ္ဦးမွ မိမိ တကၠစီ အငွားယာဥ္ ေပၚပါရွိေသာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ ပိုက္ဆံအိတ္ အနက္ေရာင္ တစ္လံုးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံျခင္းကို ယမန္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ စည္ပင္ သာယာေရးမွဴး ႐ံုး၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပုိက္ဆံအိတ္ ပုိင္ရွင္ ျဖစ္သူ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ယမံုနာ ၂ ရပ္ကြက္ ၊ ၃ လမ္း ၊ အမွတ္ က-၁၁၄ ေန ဦးက်င္လႈိင္ (၁၂/ဒပန(ႏုိင္) ၀၈ ၁၁၃၇) သည္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ တကၠစီ ငွားစီးလာစဥ္ ယာဥ္ေပၚမွ အဆင္းတြင္ ပုိင္ဆံအိတ္ အနက္ေရာင္ တစ္လံုး ေမ့က်န္ခဲ့ရာ အဆုိပါ အိတ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ၃၅ ရြက္ ႏွင့္ တစ္ေဒၚလာ ၊ ငါးေဒၚလာ ၊ တစ္ဆယ္ေဒၚလာ တန္ေရာရာ ၁၅ ရြက္ ၊ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ေရာရာ က်ပ္ ၄ သိန္း ၊ ေရႊဆဲြႀကီး တစ္က်ပ္သား တစ္ကံုး ၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ ၂ ခုႏွင့္ ငါးေစာင္တဲြ ထီလက္မွတ္ ၁ အုပ္ တုိ႔ ယာဥ္ေပၚ၌ ေမ့က်န္ ပါရွိသြားခဲ့ရာ ၃က/ ၃၅၅၄ အျဖဴေရာင္ ဆလြန္း တကၠစီ အငွားယာဥ္ ပိုင္ရွင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အၿငိမ္းစား ဦးသိန္းထြန္း မွ အဆုိပါ ပစၥည္း မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံု) သို႔ အပ္ႏွံ၍ ပိုက္ဆံအိတ္ ပိုင္ရွင္အား တာ၀န္ရွိ သူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ရွာေဖြ စံုစမ္း ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းမႈ အရ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူအား ေတာင္ပိုင္း ခ႐ုိင္ စည္ပင္ သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခ႐ုိင္အရာ ဦးတင့္လြင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕တြင္ ပုိက္ဆံအိတ္ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သူ ဦးက်င္လႈိင္ အား ျပန္လည္ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ တာ၀န္သိ ျပည္သူ တစ္ဦးမွ ႐ုိးသားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္မႈကုိ အမ်ားျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာ ၊ အတုယူစရာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္ထြာ ဆုိ႐ုိးစကား ႏွင့္အညီ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် လႈပ္ရွား ႐ုန္းကန္ ေနၾကရသည့္ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ႏုိင္ငံႀကီးသား ပီသၿပီး တာ၀န္သိ သစၥာရွိ ျပည္သူမ်ား သည္လည္း မ်ားစြာ ပါ၀င္လ်က္ ရွိရာ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အၿငိမ္းစား တစ္ဦးမွ မိမိ တကၠစီ အငွားယာဥ္ ေပၚပါရွိေသာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ ပိုက္ဆံအိတ္ အနက္ေရာင္ တစ္လံုးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအား ပုိင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံျခင္းကို ယမန္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ စည္ပင္ သာယာေရးမွဴး ႐ံုး၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ပုိက္ဆံအိတ္ ပုိင္ရွင္ ျဖစ္သူ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ ယမံုနာ ၂ ရပ္ကြက္ ၊ ၃ လမ္း ၊ အမွတ္ က-၁၁၄ ေန ဦးက်င္လႈိင္ (၁၂/ဒပန(ႏုိင္) ၀၈ ၁၁၃၇) သည္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ တကၠစီ ငွားစီးလာစဥ္ ယာဥ္ေပၚမွ အဆင္းတြင္ ပုိင္ဆံအိတ္ အနက္ေရာင္ တစ္လံုး ေမ့က်န္ခဲ့ရာ အဆုိပါ အိတ္အတြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ တန္ ၃၅ ရြက္ ႏွင့္ တစ္ေဒၚလာ ၊ ငါးေဒၚလာ ၊ တစ္ဆယ္ေဒၚလာ တန္ေရာရာ ၁၅ ရြက္ ၊ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ေရာရာ က်ပ္ ၄ သိန္း ၊ ေရႊဆဲြႀကီး တစ္က်ပ္သား တစ္ကံုး ၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ ၂ ခုႏွင့္ ငါးေစာင္တဲြ ထီလက္မွတ္ ၁ အုပ္ တုိ႔ ယာဥ္ေပၚ၌ ေမ့က်န္ ပါရွိသြားခဲ့ရာ ၃က/ ၃၅၅၄ အျဖဴေရာင္ ဆလြန္း တကၠစီ အငွားယာဥ္ ပိုင္ရွင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အၿငိမ္းစား ဦးသိန္းထြန္း မွ အဆုိပါ ပစၥည္း မ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ (အေဆာက္အအံု) သို႔ အပ္ႏွံ၍ ပိုက္ဆံအိတ္ ပိုင္ရွင္အား တာ၀န္ရွိ သူမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ရွာေဖြ စံုစမ္း ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းမႈ အရ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သူအား ေတာင္ပိုင္း ခ႐ုိင္ စည္ပင္ သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခ႐ုိင္အရာ ဦးတင့္လြင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕တြင္ ပုိက္ဆံအိတ္ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သူ ဦးက်င္လႈိင္ အား ျပန္လည္ ေပးအပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ တာ၀န္သိ ျပည္သူ တစ္ဦးမွ ႐ုိးသားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ ေပးအပ္မႈကုိ အမ်ားျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာ ၊ အတုယူစရာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...