ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း လမ္းေပၚမွ ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

Tuesday, 19 March 2013

မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း လမ္းေပၚမွ ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း လမ္းေပၚမွ ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ
Tuesday, March 19, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မူဆယ္ မူးယစ္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ကပ္လ်က္သယ္ေဆာင္လာေသာ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားႏွင့္ 
ဘိန္းျဖဴ ဆပ္ျပာခြက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မူဆယ္မူးယစ္အဖြဲ႕မွ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း ကားလမ္းေပၚရွိ လြယ္ဆုေတာင္းေစတီအနီးတြင္ ရွာေဖြစစ္ေဆးရာမွ နမ့္စန္ဂိုေဒါင္
ေက်းရြာဘက္မွ မူဆယ္ဘက္ သို႔ ေမာင္ဆမ္ ေမာင္းႏွင္ၿပီး အိုက္ျမင့္ စီးနင္းလာသည့္ ေဇာင္ခ်န္း -၁၅၀ ဆိုင္ကယ္အား ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးရာမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ေမာင္ဆမ္၏ ရင္ဘက္တြင္ ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ီထားသည့္ အနက္ေရာင္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ျဖင့္ ထုတ္ထားေသာ ဘိန္းျဖဴဆပ္ျပာခြက္ (၁၁) ခြက္ အေလးခ်ိန္ (၁၄၀) ဂရမ္ခန္႔ႏွင့္ အိုက္ျမင့္၏ ရင္ဘက္အတြင္း သယ္ေဆာင္လာ ေသာ အျပာေရာင္ ပလက္စတစ္အိတ္ငယ္ျဖင့္ ထုတ္ထားသည့္ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား (၁၅၀၀) ခန္႔ ဘိန္းျဖဴဆပ္ျပာခြက္ (၁၁) ခြက္ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကာလတန္ဖိုးမွာ ေဆးျပားတန္ဖိုး (၃၁) သိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ 
ဆပ္ျပာခြက္ (၂၂) ခြက္ တန္ဖိုး (၅၁) သိန္းဖိုးသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူ ေမာင္ဆမ္ႏွင့္ အိုက္ျမင့္တို႔ႏွစ္ဦးအား မူဆယ္ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Shan Newsရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မူဆယ္ မူးယစ္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ကပ္လ်က္သယ္ေဆာင္လာေသာ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားႏွင့္
ဘိန္းျဖဴ ဆပ္ျပာခြက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ မူဆယ္မူးယစ္အဖြဲ႕မွ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ မူဆယ္ - နမ့္ခမ္း ကားလမ္းေပၚရွိ လြယ္ဆုေတာင္းေစတီအနီးတြင္ ရွာေဖြစစ္ေဆးရာမွ နမ့္စန္ဂိုေဒါင္
ေက်းရြာဘက္မွ မူဆယ္ဘက္ သို႔ ေမာင္ဆမ္ ေမာင္းႏွင္ၿပီး အိုက္ျမင့္ စီးနင္းလာသည့္ ေဇာင္ခ်န္း -၁၅၀ ဆိုင္ကယ္အား ရပ္တန္႔ စစ္ေဆးရာမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္ ဘိန္းျဖဴမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာင္ဆမ္၏ ရင္ဘက္တြင္ ႀကိဳးႏွင့္ ခ်ီထားသည့္ အနက္ေရာင္ ကၽြတ္ကၽြတ္အိတ္ျဖင့္ ထုတ္ထားေသာ ဘိန္းျဖဴဆပ္ျပာခြက္ (၁၁) ခြက္ အေလးခ်ိန္ (၁၄၀) ဂရမ္ခန္႔ႏွင့္ အိုက္ျမင့္၏ ရင္ဘက္အတြင္း သယ္ေဆာင္လာ ေသာ အျပာေရာင္ ပလက္စတစ္အိတ္ငယ္ျဖင့္ ထုတ္ထားသည့္ ပန္းေရာင္ စိတ္ၾကြေဆးျပား (၁၅၀၀) ခန္႔ ဘိန္းျဖဴဆပ္ျပာခြက္ (၁၁) ခြက္ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ကာလတန္ဖိုးမွာ ေဆးျပားတန္ဖိုး (၃၁) သိန္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴ
ဆပ္ျပာခြက္ (၂၂) ခြက္ တန္ဖိုး (၅၁) သိန္းဖိုးသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သယ္ေဆာင္လာသူ ေမာင္ဆမ္ႏွင့္ အိုက္ျမင့္တို႔ႏွစ္ဦးအား မူဆယ္ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Shan News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...