ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏြားတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်သ႑ာန္ေသဆံုးေန

Tuesday, 19 March 2013

ႏြားတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်သ႑ာန္ေသဆံုးေန


Photo: ႏြားတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်သ႑ာန္ေသဆံုးေန
Tuesday,March 19, 2013

မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႕ နံနက္(၆း၃၀)နာရီခန္႕က တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ေမဖလား၀ါးကြင္း ထဲရွိ ျပည္သူ႕စစ္ဂိတ္အနီး
မွာတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်သ႑ာန္ေသဆံုးေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ႏြားတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာေသဆံုးေနတဲ့ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အနီးရွိ လူတစ္ဦးအား ေမးျမန္းရာမွာ "ႏြားပိုင္ရွင္က ႏြားကို သစ္ပင္မွာ ႀကိဳးနဲ႕
ခ်ည္ထားတယ္၊ ေနာက္ႀကိဳးတစ္ႀကိဳးနဲ႕ ၿငိေနတာက အဲ့ဒီသစ္ပင္မွာ ကေလးေတြ စီးလို႕ရေအာင္ ဒန္းလုပ္ထားတာ၊ ဒါန္းလုပ္ထားတဲ့ ႀကိဳးနဲ႕
ႏြားကိုခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးနဲ႕ သြားရစ္မိၿပီး ႏြားအေနနဲ႕ ရုန္းကန္လွည့္ပတ္
ရင္း အခုလို ႀကိဳးႏွစ္ႀကိဳးရစ္ၿပီး ေသသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ အခုလို
ႏြားေသသြားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ကြ်န္ေတာ့္အသက္ (၄၀)ေက်ာ္ေနၿပီ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးဘူး"လို႕ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွာ ထူးဆန္းမႈအျဖစ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္ေန႕ ကလည္း ပါလွ်ံကြက္သစ္ထဲမွာ ၀က္တစ္ေကာင္ ဆင္ႏွာေမာင္းသ႑ာန္ျဖစ္
ေနၿပီး ဆင္ႏွာရြက္ပံုသ႑ာန္လည္းျဖစ္ေပၚေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆိုပါ၀က္မွာေမြးေမြးခ်င္း  ေသဆံုးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တာခ်ီလိတ္မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႕ နံနက္(၆း၃၀)နာရီခန္႕က တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္ ေမဖလား၀ါးကြင္း ထဲရွိ ျပည္သူ႕စစ္ဂိတ္အနီး
မွာတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်သ႑ာန္ေသဆံုးေနေၾကာင္း
ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ႏြားတစ္ေကာင္ ထူးဆန္းစြာေသဆံုးေနတဲ့ ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အနီးရွိ လူတစ္ဦးအား ေမးျမန္းရာမွာ ..."ႏြားပိုင္ရွင္က ႏြားကို သစ္ပင္မွာ ႀကိဳးနဲ႕
ခ်ည္ထားတယ္၊ ေနာက္ႀကိဳးတစ္ႀကိဳးနဲ႕ ၿငိေနတာက အဲ့ဒီသစ္ပင္မွာ ကေလးေတြ စီးလို႕ရေအာင္ ဒန္းလုပ္ထားတာ၊ ဒါန္းလုပ္ထားတဲ့ ႀကိဳးနဲ႕
ႏြားကိုခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးနဲ႕ သြားရစ္မိၿပီး ႏြားအေနနဲ႕ ရုန္းကန္လွည့္ပတ္
ရင္း အခုလို ႀကိဳးႏွစ္ႀကိဳးရစ္ၿပီး ေသသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ၊ အခုလို
ႏြားေသသြားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ကြ်န္ေတာ့္အသက္ (၄၀)ေက်ာ္ေနၿပီ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးဘူး"လို႕ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မွာ ထူးဆန္းမႈအျဖစ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၅)ရက္ေန႕ ကလည္း ပါလွ်ံကြက္သစ္ထဲမွာ ၀က္တစ္ေကာင္ ဆင္ႏွာေမာင္းသ႑ာန္ျဖစ္
ေနၿပီး ဆင္ႏွာရြက္ပံုသ႑ာန္လည္းျဖစ္ေပၚေနခဲ့ဖူးပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆိုပါ၀က္မွာေမြးေမြးခ်င္း ေသဆံုးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တာခ်ီလိတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...