ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏိၵယတြင္ ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္းေသာ ေအေက ၄၇ ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ၃၃ လက္ သိမ္းဆည္းရမိ

Wednesday, 13 March 2013

အိႏိၵယတြင္ ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္းေသာ ေအေက ၄၇ ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ၃၃ လက္ သိမ္းဆည္းရမိ


Photo: အိႏိၵယတြင္ ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္းေသာ ေအေက ၄၇
ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ၃၃ လက္ သိမ္းဆည္းရမိ
Wednesday, March 13, 2013

အိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇိုးရမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္း
လာေသာ ေအေက ၄၇ ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ၃၃ လက္ကို
က်ည္ကပ္မ်ား၊ က်ည္ဆံ အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး
ျပည္နယ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္လက္နက္ အမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမႈ
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Newstrackindia သတင္းက ေဖၚျပလိုက္သည္။

ရဲႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ ယင္း လက္နက္မ်ားမွာ ျမန္မာဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ခိုးထုတ္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မီဇိုးရမ္းျပည္နယ္သားႏွစ္ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား သံုးဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း
သိရသည္။

သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးကလည္း လက္နက္မ်ားမွာ ဘဂၤလားမွ
ရွန္တီ ဘာဟီနီေပ်ာက္ၾကားတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအတြက္ ေမွာင္ခို တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

အဆိုပါ ေပ်ာက္ၾကားသူပုန္အဖြဲ ့မွာ ၎တို႔လူမ်ိဳးစု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ ၁၉၇၂ တြင္ တည္ေထာင္ကာ
ဘဂၤလားအစိုးရႏွင့္ တိုုက္ခဲ့ေသာအဖြဲ ့ျဖစ္ကာ ၁၉၉၇ တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

အိႏိၵယ၏ ထရိပူရ ၊မီဂါလာယာ ၊မီဇိုးရမ္းႏွင့္ အာသံျပည္နယ္
မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္နမိတ္ဆက္စပ္ေနေသာ
ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မီဇိုးရမ္း၊ မဏိပူရ၊ နာဂလန္းႏွင့္ အရြန္
နာခ်ယ္ပရာ ဒတ္ရွ္ျပည္နယ္မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္
အရွည္ ၁,၆၄၀ ကီလိုမီတာ ထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

Ref: Newstrackindia
The Myanma Ageအိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇိုးရမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာဘက္မွ တင္သြင္း
လာေသာ ေအေက ၄၇ ေမာင္းျပန္ရိုင္ဖယ္ ၃၃ လက္ကို
က်ည္ကပ္မ်ား၊ က်ည္ဆံ အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး
ျပည္နယ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္လက္နက္ အမ်ားဆံုး ဖမ္းဆီးရမႈ
ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Newstrackindia သတင္းက ေဖၚျပလိုက္သည္။

ရဲႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရး တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ ယင္း လက္နက္မ်ားမွာ ျမန္မာဘက္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ခိုးထုတ္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မီဇိုးရမ္းျပည္နယ္သားႏွစ္ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား သံုးဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း
သိရသည္။

သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးကလည္း လက္နက္မ်ားမွာ ဘဂၤလားမွ
ရွန္တီ ဘာဟီနီေပ်ာက္ၾကားတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားအတြက္ ေမွာင္ခို တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

အဆိုပါ ေပ်ာက္ၾကားသူပုန္အဖြဲ ့မွာ ၎တို႔လူမ်ိဳးစု ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရးအတြက္ ၁၉၇၂ တြင္ တည္ေထာင္ကာ
ဘဂၤလားအစိုးရႏွင့္ တိုုက္ခဲ့ေသာအဖြဲ ့ျဖစ္ကာ ၁၉၉၇ တြင္ အစိုးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

အိႏိၵယ၏ ထရိပူရ ၊မီဂါလာယာ ၊မီဇိုးရမ္းႏွင့္ အာသံျပည္နယ္
မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္နမိတ္ဆက္စပ္ေနေသာ
ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မီဇိုးရမ္း၊ မဏိပူရ၊ နာဂလန္းႏွင့္ အရြန္
နာခ်ယ္ပရာ ဒတ္ရွ္ျပည္နယ္မ်ားမွာမူ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္
အရွည္ ၁,၆၄၀ ကီလိုမီတာ ထိစပ္ေနေသာ ျပည္နယ္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

Ref: Newstrackindia
The Myanma Age

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...