ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳတာ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါၿပီ...

Wednesday, 13 March 2013

ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳတာ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါၿပီ...

ပံုမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း လက္ဖေနာင့္ လက္ေကာက္၀တ္မွာ ဒဏ္ရာေလးရွိေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဳတာအသံုးၾကမ္းသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနၿပီမို႔ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳတာ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါၿပီ။ အခုပဲ သင့္ရဲ႕လက္အေျခအေန ဘယ္လိုရွိသလဲ..ဆိုတာ စစ္ၾကည့္လိုက္ပါ။
အင္း.. ကိုယ့္လက္လည္း ကိုယ္ျပန္စစ္ဦးမွ... :)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...