ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တူနီးရွားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္တစ္ဦး ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသ

Wednesday, 13 March 2013

တူနီးရွားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္တစ္ဦး ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသ


Photo: တူနီးရွားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္တစ္ဦး ကိုယ့္ကိုယ္ကို 
မီး႐ႈိ႕သတ္ေသ
Thursday, March 14, 2013

တူနီးရွားေတာ္လွန္ေရးကို အစပ်ဳိးခဲ့သည့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသခဲ့သူ Mohamed Bouazizi ကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစမႈ တစ္ခုအျဖစ္ တူနီးရွား အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္တစ္ဦးက မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တူးနစ္ၿမိဳ႕လယ္၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တူနီရွား အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည့္ေန႔တြင္ ယခုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းက တူနီးရွားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အရွိန္ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

တူနီရွား ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားသည္ အစၥလာမ္မစ္၀ါဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း အလီလာရာယက္၏ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံမဲ ၁၃၉ မဲျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္သံက ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အဗၺဒယ္ခါဒရီဆိုသူသည္ တူနီးရွားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း Jendouba ၿမိဳ႕ရွိ အလြန္အမင္းဆင္းရဲေသာ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခါဒရီသည္ အလုပ္ရွာရန္အတြက္ မၾကာေသးခင္က တူးနစ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခါဒရီသည္ Habib Bourguiba လမ္းရွိ ျမဴနီစပယ္ ျပဇာတ္႐ံုေရွ႕တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေနရာသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဘင္အလီကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ရာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။

အဗၺဒယ္ခါဒရီသည္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီခြဲတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဘြဲ႕ရအလုပ္လက္မဲ့ ပမာဏမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သစ္သီးေရာင္းသူ Bouazizi ၏ သစ္သီးလွည္းကို ရဲတစ္ဦးက သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တူနီးရွား၌ မီး႐ႈိ႕သတ္ေသသူ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ Bouazizi ေသဆံုးမႈသည္ ဘင္အလီအုပ္စိုးမႈကို အဆံုးသတ္ေစသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ - အဗၺဒယ္ခါဒရီကို ကယ္တင္ရန္ တူနီးရွားေဆးတပ္သားမ်ား
ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္

Ref:AFP
Eleven Media Groupတူနီးရွားေတာ္လွန္ေရးကို အစပ်ဳိးခဲ့သည့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသခဲ့သူ Mohamed Bouazizi ကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစမႈ တစ္ခုအျဖစ္ တူနီးရွား အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္တစ္ဦးက မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တူးနစ္ၿမိဳ႕လယ္၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

တူနီရွား အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည့္ေန႔တြင္ ယခုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းက တူနီးရွားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကို အဆံုးသတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အရွိန္ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

တူနီရွား ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားသည္ အစၥလာမ္မစ္၀ါဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း အလီလာရာယက္၏ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံမဲ ၁၃၉ မဲျဖင့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္သံက ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အဗၺဒယ္ခါဒရီဆိုသူသည္ တူနီးရွားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း Jendouba ၿမိဳ႕ရွိ အလြန္အမင္းဆင္းရဲေသာ မိသားစုမွ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခါဒရီသည္ အလုပ္ရွာရန္အတြက္ မၾကာေသးခင္က တူးနစ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခါဒရီသည္ Habib Bourguiba လမ္းရွိ ျမဴနီစပယ္ ျပဇာတ္႐ံုေရွ႕တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေနရာသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဘင္အလီကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ရာ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။

အဗၺဒယ္ခါဒရီသည္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၅ နာရီခြဲတြင္ မီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ဘြဲ႕ရအလုပ္လက္မဲ့ ပမာဏမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ သစ္သီးေရာင္းသူ Bouazizi ၏ သစ္သီးလွည္းကို ရဲတစ္ဦးက သိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီး႐ႈိ႕သတ္ေသခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ တူနီးရွား၌ မီး႐ႈိ႕သတ္ေသသူ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ Bouazizi ေသဆံုးမႈသည္ ဘင္အလီအုပ္စိုးမႈကို အဆံုးသတ္ေစသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ - အဗၺဒယ္ခါဒရီကို ကယ္တင္ရန္ တူနီးရွားေဆးတပ္သားမ်ား
ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္

Ref:AFP
Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...